Choose your language:

Vad menes med offboarding?

glossary_se_offboarding_288912580

Offboarding er prosessen som starter når en medarbeider har sagt opp eller blitt oppsagt. En god offboarding sikrer at den ansatte får den informasjonen og støtten som er nødvendig for å forlate bedriften på en smidig og profesjonell måte.

En offboarding-prosess kan omfatte tilgang til informasjon om rettigheter og plikter i forbindelse med oppsigelsen. Det kan omfatte informasjon om bedriftens retningslinjer og prosedyrer for avslutning av arbeidsforholdet. Det kan dreie seg om alt fra hvordan lønnsutbetalinger og referanser håndteres, til hvordan bedriftens eiendeler returneres, for eksempel nøkler og utstyr.

Offboarding sikrer at det ikke er noen løse tråder når en ansatt forlater selskapet. Det blir stadig vanligere at offboarding inkluderer et avslutningsintervju.


HR-avdelingens endrede rolle E-bok

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.