Choose your language:

Hva betyr agile?

glossary_se_agile_623490653

Begrepet agile blir stadig vanligere og brukes for å beskrive en mer fleksibel og problemløsende måte å jobbe på. Begrepet agile kommer opprinnelig fra det engelske ordet "agile" og betyr smidig eller fleksibel.

En smidig (agile) arbeidsmetodikk er en metode for å organisere og styre prosjekter og programutvikling. Det innebærer en iterativ tilnærming til planlegging, utvikling og levering av produkter eller tjenester. Målet med smidig arbeidsmetode er å bli mer fleksibel og tilpasningsdyktig for å kunne håndtere endringer i krav og forutsetninger underveis i prosjektet.

Agile bygger på en rekke kjerneprinsipper, som fokus på samarbeid, prioritering av brukervennlighet og rask levering. Det finnes ulike rammeverk og metoder for en smidig tilnærming, for eksempel Scrum, Lean og Kanban.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.