Choose your language:

Hva er et årshjul?

glossary_se_arshjul_115302488

HR-prosesser omtales ofte i form av et årshjul som inneholder standardiserte prosesser som planlegges gjennom hele året og ofte skjer i samme periode hvert år. HR-årshjulet inneholder en stor del av de rutinemessige oppgavene som HR har ansvar for. Formålet med årshjulsprosessene er å styrke både enkeltpersoner og organisasjonen gjennom planlagte prosesser i løpet av et gitt år. Dette omfatter aktiviteter som medarbeider- og ledersamtaler, medarbeiderundersøkelser, lønnsjusteringer, kompetanseutvikling og sosiale arrangementer.


HR-avdelingens endrede rolle E-bok

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.