Choose your language:

Hva betyr Performance Management?

glossary_se_performance_management_355889124

Performance management, eller prestasjonsledelse, er en prosess som skal sikre at organisasjonen når sine mål på en effektiv og produktiv måte. Det handler om å tilpasse interne og eksterne aktiviteter til virksomhetens mål og drive frem en effektiv drift. Performance management innebærer også å måle og evaluere hvor god organisasjonen er på å nå målene sine, og å forbedre resultatene deretter. Det handler også om å gi tilbakemeldinger og støtte til medarbeiderne for å hjelpe dem med å nå sine individuelle mål og bidra til organisasjonens mål. Performance management kan omfatte ulike aktiviteter som planlegging, oppfølging, evaluering og utvikling av medarbeiderne og organisasjonen.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.