Choose your language:

Lavere kostnader - bedre datakvalitet og økt sikkerhet med nytt HR-masterdata system

Wallenius Wilhelmsen hadde et komplisert og kostbart system for å håndtere medarbeiderdata. Med all data i ett system sparer de penger på lisenskostnader og konsulenttimer samtidig som de nå har bedre datagrunnlag for å ta tallbaserte beslutninger.

Wallenius-Wilhelmsen-logo

 

Wallenius Wilhelmsen hadde et komplisert og kostbart system for å håndtere medarbeiderdata. Dårlig datakvalitet, sikkerhetsbrister og manglende data til beslutningsgrunnlag satte behovet for å skifte ut systemet på ledergruppens agenda. Wallenius Wilhelmsen støttet flere HR- og ledelsesprosesser med HR-system fra CatalystOne. Det ble derfor naturlig å utvide løsningen med HR Masterdata.

Da Wallenius Wilhelmsen implementerte et moderne HR-system for å støtte de strategiske HR-prosessene ble viktig nøkkeldata importert fra et stort, globalt personalsystem.  – Det ble for kostbart og ineffektivt å operere og vedlikeholde systemer fra flere leverandører, og vi hadde ikke behov for den kompliserte løsningen vi hadde tidligere, forteller Terje Bakken, Manager of Global HR Systems and Processes.

- HR Masterdata fra CatalystOne har gitt oss et langt mer brukervennlig system, sier Terje Bakken.  – I utgangspunktet var dette initiativet kostnadsdrevet fra IT sin side, og med et godt samarbeid mellom IT og HR, både sentralt og lokalt, mestret vi å oppfylle organisasjonens krav og forventninger.

 

Bygget på eksisterende løsning for prestasjonsledelse og talentutvikling

Det var naturlig for Wallenius Wilhelmsen å ta i bruk ytterligere funksjonalitet i løsningen fra CatalystOne for å støtte flere HR-prosesser og oppnå en mer kostnadseffektiv drift.

- Vi hadde allerede et pågående og godt samarbeid med CatalystOne fra prosjektet der vi digitaliserte vår "People Performance", forklarer Bakken. Da implementerte vi HR-systemet for å støtte prosessene våre i forbindelse med prestasjonsledelse og talentutvikling. Det har vært en viktig nøkkel i jobben med å bygge en sterk prestasjonskultur.

I dette prosjektet satte de personlig vekst og karriereutvikling i system. Resultatet ble en åpen og inkluderende talentutviklingsprosess som sikrer at dyktige medarbeidere velger å forbli i selskapet.

 

Løsningen ga forbedringer på mange områder

Wallenius Wilhelmsen stiller høye krav til løsninger som skal implementeres på tvers av hele den globale organisasjonen. Spesielt med tanke på at medarbeiderdata skulle håndteres i systemet. Ved å legge alle medarbeiderdata i CatalystOne HR Masterdata-modulen håndterer de nå all medarbeiderdata i ett system som gir flere gode fordeler.

Datakvaliteten er langt bedre og løsningen frigir mye tid. Det øker tilfredsheten til brukerne. Løsningens sikkerhetsnivå er høyt og er i samsvar med GDPR. Bytte av løsning gir bedre tilgangskontroll og reduserer risiko for at persondata kommer i feil hender.

Med all data i ett system sparer de penger på lisenskostnader og konsulenttimer samtidig som de nå har bedre datagrunnlag for å ta tallbaserte beslutninger.

- Nå har vi et system med et gjenkjennelig og enklere brukergrensesnitt hvor medarbeiderne selv kan oppdatere og vedlikeholde egne persondata. Samtidig er det mindre kostbart og lettere for systemadministrator å gjøre endringer, påpeker Bakken

Bakken forteller videre at vedlikehold også er enkelt og at datakvaliteten er blitt mye bedre. Nå er HR masterdata fasiten og løsningen fungerer som en "single source of entry" for ansattdata. – Når ansatte oppdaterer sine data blir dette automatisk overført til de andre systemene som benytter seg av samme informasjon, avslutter Bakken.

 

Utfordringen

Wallenius Wilhelmsen hadde et personalsystem som var tungvint, komplisert og kostbart å drifte.

Løsningen

Basert på positive erfaringer med andre løsninger fra CatalystOne, inkludert Performance Management og Talent Development, valgte Wallenius Wilhelmsen å inkludere håndtering av HR masterdata i samme HR-software suite.

Gevinstene

Ved å inkorporere HR Masterdataløsning i samme system som Performance Management og Talent Development oppnår de bedre datakvalitet, økt sikkerhet, forbedret analysemulighet og lavere driftskostnader.

Om Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhelmsen er et av verdens ledende logistikkselskap. Selskapet transporterer årlig rundt fem millioner kjøretøy over sjø og land på fem kontinenter. Wallenius Wilhelmsen har ca. 7000 ansatte over hele verden.

I gode hender og godt selskap

Bli en del av de 100+ andre nordiske organisasjonene som allerede har digitalisert deres HR-prosesser med HR-software fra CatalystOne.

 
Terje-Bakken-profil-wallenius

“Med HR-løsning fra CatalystOne har vi en systematisk oppfølging av utviklingsbehovet for våre medarbeidere og masterdata håndteres nå i et brukervennlig, sikkert og mindre kostbart system.”

– Terje Bakken, Manager of Global HR Systems and Processes, Wallenius Wilhelmsen Logistics.

Lær mer om vår Masterdata løsning

Ønsker du bedre HR-analyser og rapporter som kan gi verdifull innsikt og grunnlag for strategiske beslutninger?

Bygg et solid fundament for din organisasjon ved å samle all HR-data i samme system. Ved å håndtere all masterdata i CatalystOne HR-system vil du oppnå økt datakvalitet, bedret datasikkerhet, få tilgang til HR-analyser og effektivisere HR-prosessene dine.

Master data with CatalystOne HR-system

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Vi vil gjerne bli bedre kjent med din situasjon og hvordan vi kan hjelpe din organisasjon å blomstre. 

Kontakt oss og la oss vise deg hvordan vi best kan hjelpe.