Lave omkostninger, øget datakvalitet og højere sikkerhed med nyt system til HR Masterdata

Wallenius Wilhelmsen Logistics havde en kompliceret og dyr løsning til håndtering af medarbejderdata. Selskabet havde allerede implementeret støtte til forskellige HR-processer i form af it-værktøjer fra CatalystOne. Nu var tiden inde til at specificere kravene til et nyt medarbejderdatasystem.

Wallenius-Wilhelmsen-logo

Wallenius Wilhelmsen Logistics havde en kompliceret og dyr løsning til håndtering af medarbejderdata. Selskabet havde allerede implementeret støtte til forskellige HR-processer i form af it-værktøjer fra CatalystOne. Nu var tiden inde til at specificere kravene til et nyt medarbejderdatasystem.

Tidligere havde Wallenius Wilhelmsen Logistics en kompliceret og dyr løsning til håndtering af HR Masterdata. Lav datakvalitet, dårlig sikkerhed og manglende beslutningsgrundlag gjorde, at en udskiftning af medarbejderdatasystemet endte højt på dagsordenen. Selskabet havde allerede implementeret støtte til forskellige HR-processer i form af it-værktøjer fra CatalystOne, og derfor blev CatalystOne™ HR Masterdata, som levede op til WWL’s kravspecifikation, det naturlige valg.

Da Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) implementerede det mere moderne it-værktøj fra CatalystOne til strategiske HR-processer, blev vigtige kernedata hentet fra et stort, globalt medarbejderdatasystem.

– Det blev for dyrt og for ineffektivt at drive og vedligeholde systemer fra flere leverandører, og vi havde ikke behov for den komplicerede løsning, som vi anvendte tidligere, påpeger Terje Bakken, Manager of Global HR-Systems and Processes.

– Som udgangspunkt var dette initiativ it- og omkostningsdrevet, men takket være et godt samarbejde mellem it og HR både centralt og lokalt lykkedes det os at levere det, som organisationen forventede.

Styrkede vigtige strategiske processer

Det var naturligt for WWL at henvende sig til CatalystOne med henblik på at koordinere flere HR-processer og opnå en mere omkostningseffektiv løsning.

– Vi havde allerede et konstruktivt og værdifuldt samarbejde med CatalystOne i forbindelse med vores ”People Performance”-projekt, forklarer Bakken. – Implementering af it-værktøjer, som understøtter vores processer inden for Performance Management og talentudvikling, var helt central for arbejdet med at styrke selskabets præstationskultur.

Enklere HR-hverdag – store gevinster

WWL gik grundigt til værks i processen med at definere kravene til et nyt medarbejderdatasystem, som skulle præsenteres for hele den internationale organisation. I løbet af en periode på fire måneder blev alle informationer overført til det nye system fra CatalystOne. WWL er et førende internationalt logistikselskab og kan drage stor fordel af at have overskuelige og standardiserede HR-processer.

De største gevinster:

  • høj datakvalitet – giver tidsbesparelser, tilfredse brugere og mindsket risiko
  • lavere omkostninger – færre systemer og lavere licensomkostninger
  • høj sikkerhed – bedre licens- og adgangskontrol
  • gode analysemuligheder – grundlag for beslutninger, overflødiggør manuelt arbejde
  • høj fleksibilitet – tilpasser sig selv, overflødiggør dyre konsulenthonorarer

Integrationsplatform

– Nu har vi fået et system med en enkel brugergrænseflade, som gør den enkelte medarbejder i stand til at vedligeholde sine egne persondata. Samtidig er det billigere og enklere for systemadministratoren at foretage ændringer, påpeger Bakken.

– Vedligeholdelsen er desuden ukompliceret, og vi oplever, at der er færre fejlkilder. Det giver os helt enkelt data af højere kvalitet. Løsningen fra CatalystOne er også en integrationsplatform for medarbejderdata, siger Bakken.

– Medarbejdere, ledere og HR forholder sig til et enkelt og intuitivt system, hvori den enkelte kan opdatere sine persondata, som automatisk overføres til andre systemer, udtaler Bakken.

Udfordringen

Wallenius Wilhelmsen Logistics’ løsning til håndtering af medarbejderdata var for stor, for kompliceret og for dyr i drift.

Løsningen

På baggrund af gode erfaringer med løsninger til blandt andet Performance Management og talentudvikling fra CatalystOne valgte WWL at skabe en større helhed ved at placere deres medarbejderdata i den samme løsning.

Gevinsterne

Wallenius Wilhelmsen Logistics har fået et system, som giver dem lavere omkostninger, øget datakvalitet, høj sikkerhed, gode analysemuligheder og stor fleksibilitet.

Om Wallenius Wilhelmsen Logistics

Wallenius Wilhelmsen Logistics er et af verdens førende logistikselskaber. Selskabet transporterer årligt omkring fem millioner køretøjer over sø og land på fem kontinenter. WWL har omkring 5700 ansatte over hele verden og en årlig omsætning på cirka USD 2,3 mia.

Du er i gode hænder og godt selskab

Bliv en del af vores 100+ kunder der allerede har digitaliseret deres HR processer med CatalystOne HR system.
Terje-Bakken-profil-wallenius

“HRIS er nu blevet vores “Single source of Entry” for medarbejderdata. Vi har med andre ord etableret en enkel og reel løsning til HR Masterdata. Med HR master data fra CatalystOne har vi fået et mere brugervenligt og prisgunstigt system.”

– Terje Bakken, Manager of Global HR systems and processes, WWL

Læs mere om vores master data modul

Vil du have bedre HR analyser og rapporter, der kan skabe værdifuld indsigt og understøtte strategiske forretnings beslutninger?

Byg et solidt fundament for din organisation ved at samle alle jeres HR data i ét system. Ved at samle alle jeres stamdata i CatalystOne HR systemet, vil jeres datakvalitet og IT sikkerhed øges og i vil få adgang til en række vigtige HR analyser.

Master data with CatalystOne HR-system

Hvad kan vi gøre for dig?

Vi vil utroligt gerne høre mere om din situation og fortælle dig lidt mere om
hvordan vi eventuelt ville kunne hjælpe dig og din organisation med at trives og vokse.

Kontakt os i dag og lad os vise dig hvordan vi kan hjælpe dig.