Lägre kostnader, högre datakvalitet och bättre säkerhet med nytt HR-masterdata system

Wallenius Wilhelmsen hade tidigare en komplicerad och kostsam datalösning. Dålig datakvalitet, säkerhetsfel och en otillräcklig grund för beslutsfattande var anledningar till att ett nytt HR-system kom högt på ledningens agenda.

Wallenius-Wilhelmsen-logo

Wallenius Wilhelmsen hade tidigare en komplicerad och kostsam datalösning. Dålig datakvalitet, säkerhetsfel och en otillräcklig grund för beslutsfattande var anledningar till att ett nytt system för personaldata kom högt på ledningens agenda.

Med IT-verktyg från CatalystOne hade företaget sedan tidigare implementerat stöd för olika HR-processer. CatalystOne HR Masterdata, som uppfyllde Wallenius Wilhelmsens kravspecifikation, var därför det naturliga valet för personaldata.

När Wallenius Wilhelmsen implementerade fler moderna IT-verktyg från CatalystOne för att hantera sina strategiska HR-processer, importerades viktiga core HR data från ett stort, globalt personaldatasystem.

"Det blev för dyrt och ineffektivt att driva och underhålla system från flera olika leverantörer, och vi behövde inte den komplicerade lösningen vi tidigare använde", förklarar Terje Bakken, Manager of Global HR Systems and Processes.

"HR Masterdata från CatalystOne har gett oss ett mer kostnadseffektivt och användarvänligt system", fortsätter Bakken.
"Inledningsvis var initiativet IT- och kostnadsdrivet, men med ett bra samarbete mellan IT och HR både centralt och lokalt lyckades vi leverera vad organisationen förväntade sig."

 

Stärka kritiska strategiska processer

Det var naturligt för Wallenius Wilhelmsen att vända sig till CatalystOne för hjälp att integrera ytterligare HR-processer och skapa en mer kostnadseffektiv lösning.

"Vi hade redan utvecklat ett konstruktivt och givande samarbete med CatalystOne i samband med vårt People Performance-projekt, berättar Bakken.

"Implementering av IT-verktyg som stöder våra performance management och medarbetarutveckling-processer var avgörande för vårt arbete med att stärka företagets prestationskultur."

Enklare HR – stora fördelar

Wallenius Wilhelmsen valde ett systematiskt tillvägagångssätt för att definiera sina krav på ett nytt personaldatasystem som skulle implementeras inom hela organisationen. Under fyra månader överfördes all information till det nya systemet. Wallenius Wilhelmsen är ett ledande internationellt logistikföretag och får stora fördelar från att ha välorganiserade och standardiserade logistikprocesser.

De största fördelarna:

  • Hög datakvalitet - sparar tid, håller användarna nöjda och minskar risker.
  • Lägre kostnader - färre system samt lägre licenskostnader.
  • Hög säkerhetsnivå - bättre licens- och åtkomstkontroll.
  • Goda möjligheter till analys - grund för beslutsfattande, sparar manuellt arbete.
  • Extremt flexibel - självjusterande, sparar på dyra konsulter

Integrationsplatform

"Vi har nu ett system med ett enkelt och välkänt användargränssnitt, där varje anställd kan underhålla sina egna personuppgifter. Samtidigt är det billigare och enklare för systemadministratören att göra ändringar", påpekar Bakken.

"Underhåll är också enkelt och vi finner att det finns färre felkällor. Kvaliteten på datan är helt enkelt bättre. CatalystOnes lösning är också en integrationsplattform för personaldata", säger han.

"Medarbetare, chefer och HR-personal använder alla ett enkelt och intuitivt system, där alla kan uppdatera grundläggande personuppgifter, som sedan automatiskt överförs till andra system. HRIS har nu blivit vår "enda uppgiftskälla" för personaldata. Med andra ord har vi etablerat en enkel och praktisk lösning för HR-masterdata."

Om Wallenius Wilhelmsen

Wallenius Wilhelmsen är ett av världens ledande logistikföretag. Varje år transporterar företaget cirka fem miljoner fordon till sjöss och land på fem kontinenter. Wallenius Wilhelmsen har cirka 5 700 anställda över hela världen.

Utmaningen

Wallenius Wilhelmsen Logistics hade ett HR-system som var för trubbigt, komplicerat och för dyrt att underhålla.

Lösningen

Baserad på positiva erfarenheter av andra lösningar från CatalystOne, inklusive Performance Management and Talent Development, valde WWL att skapa en mer omfattande lösning genom att överföra sina HR-masterdata till samma system.

Fördelarna

WWL har nu ett system som ger lägre kostnader, högre datakvalitet, högre säkerhet, goda analysmöjligheter och stor flexibilitet.

Du är i goda händer och gott sällskap

Anslut dig till i 100 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-programvara.

Terje-Bakken-profil-wallenius

“"HRIS och Master data från CatalystOne gav oss ett billigare och mer användarvänligt system.”

– Terje Bakken, Manager of Global HR Systems and Processes, Wallenius Wilhelmsen Logistics.

Lär dig mer om CatalystOne Masterdata

Vill du ha bättre HR-analyser och rapporter som kan bidra till att ge värdefulla insikter och tjäna som grund för strategiska affärsbeslut?

Bygg en stadig grund för din organisation genom att samla all din HR-data i ett enda system. Genom att samla alla din masterdata i CatalystOnes HR-system får du ökad datakvalitet, tillgång till viktig HR-analys och förbättrad IT-säkerhet.

Master data with CatalystOne HR-system

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi vill gärna veta mer om din situation och hur vi kan hjälpa din organisation att utvecklas.