Choose your language:

5 HR-strategier for å redusere kostnader i 2023

AdobeStock_171826371_small

2023 ligger an til å by på nye utfordringer for HR-avdelinger. Økonomisk press i form av økt inflasjon og høye energikostnader gir ringvirkninger for både bedrifter og medarbeidere. Som følge av dette vil det bli lagt større vekt på både kostnadskontroll og kostnadsreduksjon. (Et tema vi også dekket i bloggposten fra vår CEO Avtar Jasser.) 

I dette blogginnlegget vil vi diskutere fem viktige HR-strategier som kan hjelpe organisasjoner med å holde kontroll på kostnadene, samtidig som de forbedrer medarbeidernes engasjement, lojalitet og prestasjon. 

1. Benytt en folk først-tilnærming

AdobeStock_559122056_crop

En "folk først"-tilnærming er en nøkkelstrategi i alle deler av HR og ledelse. Hold dine medarbeidere i fokus, led med en medmenneskelig tilnærming, sørg for at behovene til medarbeiderne dine blir dekket og at de får en god opplevelse.

Tenk på en folk først-tilnærming som et middel for å motvirke nyere trender som "The Great Resignation" (som kjennetegnes ved at et høyt antall medarbeidere forlater jobben, ofte på grunn av de økonomiske og sosiale følgene av COVID-19-pandemien) og "Quiet Quitting" (som handler om at medarbeidere forlater jobben stille og ubemerket, ofte på grunn av misnøye).

Å lede med en autentisk, smidig og empatisk tankegang og være støttende overfor medarbeiderne er nøkkelen til å holde på dem – noe som igjen er viktig for å unngå unødvendige kostnader og holde organisasjonen på stødig grunn. I en fersk studie fra Gartner kommer det fram at effektivitet blant ledere var prioritet nummer 1 for 2023 og ble rangert som en prioritet av 60 % av HR-lederne som svarte på undersøkelsen.

I tillegg til fordelene for medarbeiderne er en folk først-tilnærming også tett knyttet til økt suksess for selskapet. En studie fra Gallup viser at bedrifter som prioriterer medarbeidernes trivsel har en tendens til å ha høyere inntekter, samt forbedret kundetilfredshet og engasjement blant medarbeiderne.

Kort sagt vil en folk først-tilnærming sikre at dine medarbeidere føler seg støttet og resultere i langsiktige kostnadsbesparelser samt økt produktivitet og moral.

Du finner flere råd om en folk først-tilnærming i vårt forrige blogginnlegg.

 

2. Prioriter prestasjonsledelse og læring

AdobeStock_428160980_crop

Prestasjonsledelse og læring for kompetanseheving og utvikling av dine medarbeidere vil bli stadig viktigere i tiden fremover. Dette ser vi tydelig hos programvareselskapet Adobe og matvaregiganten Cargill, som har sett betydelige forbedringer i medarbeideres engasjement og lojalitet som et resultat av at de innførte en mer fleksibel og kontinuerlig måte å måle prestasjoner på.

Adobe rapporterte at medarbeideres fravær falt med så mye som 30 % kort tid etter introduksjonen av en mer fleksibel tilnærming til resultatmåling. Tilsvarende rapporterte Cargill at 70 % av medarbeiderne følte seg mer verdsatt som et resultat av regelmessige statusmøter eller innsjekkinger med sine ledere.

Å beholde og utvikle talenter internt er avgjørende for enhver organisasjon, da det sikrer at selskapet har riktig kompetanse for å møte nåværende og fremtidige behov. Talent- og kompetanseutvikling krever  struktur og systematisk oppfølging fra både HR og ledere.

For å lykkes bør bedrifter vurdere å implementere en strategi for resultatstyring som inkluderer regelmessige innsjekkinger, klare forventninger til prestasjon og muligheter for vekst og utvikling.

Ved å tilby medarbeiderne et opplegg for å heve egen kompetanse og utvikle seg faglig vil man dessuten ha større sjanse for å holde på talenter og tiltrekke seg nye medarbeidere, hvilket igjen vil bidra til reduksjon av ansettelseskostnadene.

Disse initiativene vil ikke bare spare deg penger i det lange løp, men også skape et miljø der medarbeidere føler seg verdsatt og motivert til å bidra med sitt beste. Ved å fokusere på prestasjonsledelse og kompetanseheving kan organisasjoner høste en rekke fordeler som økt produktivitet, forbedret medarbeiderengasjement, reduserte kostnader og høyere lojalitet.

Du kan finne mer informasjon om hvordan systemer kan understøtte dette på våre sider om  Continuous Performance Management og Competence & Learning.

 

3. Fokuser på employer branding og engasjement blant medarbeiderne

AdobeStock_542884826_crop

Å tiltrekke og beholde talenter er en utfordring for mange organisasjoner i et marked med sterk konkurranse om medarbeiderne. Det er avgjørende å vektlegge employer branding og medarbeiderengasjement for å takle denne utfordringen og lykkes med rekruttering og personalomsetning.

En sterk employer branding-strategi er avgjørende for å tiltrekke og beholde talenter. Dette innebærer at man er tydelig på bedriftens kultur og verdier, og at disse samsvarer med behovene og målene til potensielle medarbeidere.

Tilbakemeldinger fra medarbeidere gir arbeidsgivere verdifull innsikt som kan brukes som grunnlag for forbedringer som vil komme både organisasjonen og medarbeiderne til gode. I tillegg kan tilbakemeldingene brukes til å identifisere potensielle områder for kostnadsbesparelser og forbedring av prosesser som gir økt effektivitet.

Gjennomføring av regelmessige pulsundersøkelser vil gjøre det mulig for organisasjoner å forstå hvordan medarbeidere har det og identifisere forbedringsområder. Ved å ta disse tilbakemeldingene på alvor kan bedrifter forbedre medarbeideres opplevelse og øke sannsynligheten for at de forblir i organisasjonen.

 

4. Vær oppmerksom på endringsutmattelse

AdobeStock_303768902_crop

For å overleve endringene i arbeidsmiljøet har mange virksomheter blitt nødt til å gjøre endringer i organisasjonsdesign og -strukturer. Forskning viser imidlertid at medarbeidere blir stadig mer utmattet av og motvillige mot stadig nye endringer.

I 2016 viste undersøkelsen Gartner Workforce Change Survey at 74 % av ansatte var villige til å endre atferd for å støtte organisasjonsendringer, men dette tallet sank til 38 % i 2022. Dette er en klar indikasjon på at medarbeidere begynner å bli lei av konstant endring og at de blir stadig mer motvillige mot dette.

Endringsutmattelse kan ha en negativ innvirkning på medarbeidernes engasjement, samt bedrifters produktivitet og til og med omsetning. Det kan også hindre gjennomføringen av viktige organisatoriske endringer.

For å adressere dette problemet anbefaler vi at organisasjoner tydelig kommuniserer fordelene med endringene til sine medarbeidere og gir støtte og ressurser for å hjelpe dem med å tilpasse seg disse. Regelmessige innsjekkinger og tilbakemeldingsøkter kan også hjelpe medarbeiderne til å føle seg støttet og verdsatt under og etter overgangen.

Hvis du er interessert i å lære mer om dette emnet, anbefaler vi å se vårt on-demand webinar “All change again – are your employees suffering “change fatigue”?” 

 

5. Automatiser prosesser og ta i bruk digitale HR-systemer

AdobeStock_232955870_crop

HR-avdelinger opplever økende press om å forbedre både effektivitet og datakvalitet. En løsning på denne utfordringen er å ta i bruk digitale HR-systemer og prosesser. En digitalisert HR-funksjon med sikker HR masterdata av høy kvalitet er avgjørende for operativ HR.

Når informasjon er lagret i flere systemer og datakvaliteten er lav, har oppgavene en tendens til å ta mer tid. Med stadig økende arbeidsbelastning og motstridende prioriteringer er det økt risiko for at analyser og rapporter blir mindre pålitelige. Dårlig datakvalitet og mangel på pålitelig analyse vil gjøre det vanskelig å ta strategiske, faktabaserte beslutninger. Lav kvalitet på data og rapportering øker risikoen for feilbeslutninger, som igjen kan føre til unødvendige (og sannsynligvis kostbare) konsekvenser.

Å ta i bruk digitale HR-løsninger kan bidra til å unngå disse problemene. Ved å sentralisere HR-data og automatisere prosesser kan digitale HR-løsninger forbedre datakvaliteten og nøyaktigheten, samt øke effektiviteten. Gjennom en sikker flyt av HR-masterdata vil dessuten andre avdelinger få tilgang til de pålitelige dataene de trenger til for eksempel budsjettering, lisenser og administrasjon.

Digitale HR-løsninger kan også forbedre beslutningsgrunnlag ved å gi sanntidsinnsikt i personaldata. Dette kan hjelpe ledere med å identifisere trender og mønstre, og ta mer informerte beslutninger om prestasjonsledelse, rekruttering og tiltak for å holde på medarbeiderne.

 

Konklusjon 

Kort sagt forventes 2023 å bli nok et utfordrende år for HR, med økt fokus på kostnadskontroll og besparelser.

Ved å benytte en «folk først»-tilnærming og ta i bruk digitale HR-løsninger kan organisasjoner holde kontroll på kostnader, samtidig som de forbedrer medarbeideres engasjement. Prioritering av prestasjonsledelse, læring og fleksible arbeidsordninger kan også bidra til å holde på talenter og forbedre prestasjoner.

Vi i CatalystOne forstår betydningen av kostnadseffektive HR-strategier og er klare til å hjelpe organisasjoner med å finne løsninger på utfordringene i det kommende året. Vi anbefaler å følge nøye med på disse strategiene og sørge for at de er integrert i HR-planene dine for 2023. Hvis du har dette på plass vil du hjelpe organisasjonen din med å holde seg på stødig grunn og i posisjon til å blomstre i det kommende året.


 

Øystein Kjelling

Øystein Kjelling, 23. februar 2023

Øystein er digital marketing specialist hos CatalystOne. Han har bakgrunn som tekstforfatter og markedsfører på tvers av ulike sektorer. Øystein er opptatt av digitale trender, god kommunikasjon og har et nært forhold til HR.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!