Choose your language:

2023 - Et unormalt og krevende år for HR

AvtarJasser_CatalystOne_portrait (kopia)

De tre siste årene har vært unormale for nesten alle på kloden vår, og svært annerledes enn hva vi så for oss i 2019. Pandemien hadde en dramatisk innvirkning på livene våre i 2020 og 2021, og 2022 har vært dominert av krigen i Ukraina. Parallelt med dette har HR hatt utfordringer med helt nye typer oppgaver, og 2023 kommer også til å by på utfordringer. 

Inflasjon og høye strømpriser gjør at stadig flere av arbeidstakerne sliter med å finansiere den levestandarden de har vært vant til. Forventningene til lønnsøkninger i 2023 kommer til å bli uvanlig høye, og gjenspeile ønsket om å gjenerobre kjøpekraften. Samtidig strever de fleste foretak med økte kostnader, og kommer ikke til å være i stand til å møte disse forventningene. Dette skjer i en situasjon med lav arbeidsledighet og mangel på arbeidskraft hos mange arbeidsgivere. Dette vil gjøre det enda mer utfordrende å holde på arbeidstakerne enn det var under pandemien. 

Det økende behovet for kompetanse som de fleste firmaer opplever vil føre til at HR må investere mer tid og ressurser på  styrking og endring av kompetanse i en tid hvor den økonomiske situasjonen for de fleste foretak er svekket av den forventede nedgangen i den globale økonomien. Den ustabile økonomiske situasjonen, høy inflasjon og høye energipriser vil tvinge mange organisasjoner til å gjennomføre nedbemanninger. Dette vil påvirke både de som mister jobben og innstillingen til de som blir igjen.

Vi ser også økende forskjell mellom de ansatte og ledernes ønsker rundt arbeidssted og produktivitet. Majoriteten av arbeidstakerne ønsker å beholde den fleksibiliteten rundt hjemmekontor som de har blitt vant til i løpet av pandemien. Lederne har imidlertid et ønske om at teamet deres er tilstede på kontoret, i det minste noen av ukedagene. 

En rapport fra Microsoft viser at 87% av ansatte mener at de er produktive, mens bare 12% av lederne mener det samme om deres ansatte.

Dette gir oss en pekepinn om at HR-ledere bør forberede seg på et utfordrende år.

Her er to råd jeg håper kan hjelpe deg med å prioritere riktig i denne uvisse tiden.

For det første er det viktig å fokusere på menneskene - benytt en "Folk Først"-tilnærming når det er vanskelige tider. De fleste arbeidstakere er i en vanskelig økonomisk situasjon. De forventer at arbeidsgiveren deres skal ha forståelse for dette og bistå i så stor grad som mulig. Her er noen punkter som kan hjelpe deg med å holde menneskene i fokus: 

 • Hvis du blir tvunget til å gjennomføre nedbemanninger: gjør det på en human måte, og ikke på  "Twitter-måten".  

 • Enhver endring i retningslinjer for bruk av hjemmekontor bør forankres i en sunn balanse mellom de ansatte og organisasjonens behov. HR-prosesser og -teknologi bør være engasjerende nok til at medarbeiderene sitter igjen med et varmt og godt inntrykk av organisasjonen.

 • Sørg for at lederne dine er i stand til å gi tilbakemelding og støtte til teamene deres, både i hverdagen og i mer formaliserte prosesser som medarbeidersamtaler understøttet av engasjerende teknologi.

 • Din ledelsesstrategi for læring og teknologi bør både dekke behovene til organisasjonen og imøtekomme behovene til hver enkelt medarbeider.

 • Onboarding- og offboarding-prosessene dine bør gi medarbeiderene en god opplevelse, uavhengig av hvorvidt vedkommende er på vei inn eller ut av organisasjonen.

 • Og du bør selvsagt jevnlig måle medarbeiderenes tilfredshet for å identifisere eventuelle behov for justeringer. 

For det andre (som vi har lært under pandemien) er operasjonell HR strategisk. Du kan ikke bygge tillit i organisasjonen med mindre den operasjonelle delen av HR er digitalisert og kan jobbe sømløst. Du er avhengig av høy kvalitet på masterdata, både for å kunne støtte HR-prosesser og for å gi næring til hele IT-landskapet for identitets- og tilgangsadministrasjon. Her er noen eksempler på hvordan digitalisert HR kan gi strategisk støtte til organisasjonen:

 • Kompetanseheving, kompetanseendring, nedbemanninger og organisasjonsendringer krever at du sitter på masterdata med høy kvalitet.

 • Budsjettprosesser blir grundigere når den globale økonomien er uforutsigbar.

 • Din CFO kommer til å be om presise data om dine ansatte og hva de får utbetalt for å kunne sette opp både et normalt budsjett og et for verst tenkelige scenarioer.

 • Din CIO kommer til å bruke enda mer tid på å holde software-utgiftene nede, og vil forvente at du fremskaffer oppdaterte masterdata for å minimere antallet lisenser og automatisk fjerne lisenser som ikke lenger er i bruk. 

 • Din CIO vil også forvente at du benytter HR-teknologi som enkelt kan integreres i det øvrige IT-landskapet slik at identifisering og tilgangsadministrasjon (IAM) kan automatiseres for å minimere kostnader, øke datasikkerheten og heve den operasjonelle effektiviteten for både HR og IT.

Jeg er sikker på at HR og HR-teknologi kommer til å spille en enda viktigere rolle i 2023 enn i 2022.

Jeg ønsker deg lykke til med å løse disse utfordrende oppgavene, og jeg håper at noe av dette kan hjelpe deg med å sikre suksess for din organisasjon. Godt nytt år!

 

Avtar S. Jasser

Avtar S. Jasser, 06. januar 2023

Avtar er administrerende direktør i CatalystOne og har jobbet med HR- og ledelsesprosesser i over 25 år. Han er en av Nordens nestorer innenfor Performance Management og deler generøst av sin kunnskap til både ansatte og kunder. Avtars ledelsesfilosofi er "Leading with a warm heart, a cool mind, and a desire to make a difference for colleagues & customers."

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!