Choose your language:
  • You are here:
  • Home /
  • CatalystOnes HR-blogg /
  • CatalystOne Solutions kjøper employee engagement og puls software-leverandør Populum

CatalystOne Solutions kjøper employee engagement og puls software-leverandør Populum

populum+catalystone

PRESSEMELDING: 5 Februar 2024

Ledende leverandør av Human Capital Management (HCM)-software, CatalystOne, har gjennomført sitt første oppkjøp ved å kjøpe det svenske employee engagement-selskapet Populum.  

Kjøpet av Populum er et strategisk oppkjøp som styrker CatalystOnes omfattende tilbud av programvare og tjenester, og styrker spesielt kundenes evne til å kunne forstå de ansatte for å forbedre trivsel og ytelse. I tillegg utvider det CatalystOnes dekning og styrker selskapets posisjon som en ledende leverandør av HCM-løsninger. 

CatalystOnes skybaserte HR-plattform støtter allerede en rekke HR-funksjoner, inkludert styring av HR masterdata, talent management, prestasjonsstyring og kompetanseutvikling. 

Ved å inkludere Populums software som en del av CatalystOne-plattformen vil kundene få en mer sømløs integrasjon med deres HR-masterdata. Kunden kan nå følge opp ansattes opplevelse og trivsel, aktivt arbeide med kulturbygging og få innsikt og anbefalt oppfølging gjennom en enhetlig plattform. 

Oppkjøpet passer perfekt med CatalystOnes langsiktige vekstplaner og strategiske mål om å bli en foretrukket aktør innen HR Tech i Europa, både gjennom organisk vekst og oppkjøp av utvalgte HR Tech-selskaper av høy kvalitet. 

CatalystOne har opplevd rask organisk vekst i ARR (Annual Recurring Revenue/årlig gjentakende inntekt), med en gjennomsnittlig vekst på ca. 30% per år de siste syv årene. ARR passerte den viktige milepælen på 200 millioner NOK i 2023, og selskapet har levert jevn vekst over flere år med svært begrenset ekstern kapital. CatalystOne har nå over 200 ansatte som betjener markedene i Sverige, Norge og Danmark. Samtidig er omtrent 350 000 brukere spredt over hele verden. 

CatalystOne har ved flere anledninger blitt inkludert på Deloittes Fast 50-liste – et program som anerkjenner og profilerer hurtigvoksende norske tech-selskaper. Selskapet har også planer om børsnotering på hovedlisten på Oslo Børs, en beslutning som støttes av CatalystOne-investor Neqst. 

Også Populum vokser raskt, med en fantastisk vekst på 70% i ARR i 2023. ARR er nå på 22 millioner SEK. Teamet består av 17 ansatte som betjener flere markeder i Nord-Europa fra sitt kontor i Stockholm. Populum betjener per i dag ca. 130 000 globale brukere.

I fjor ble Populum utnevnt til Gaselle av Dagens Industri i Sverige. Kriteriene for å oppnå Gaselle-status inkluderer sterk organisk vekst, positivt driftsresultat over tid og generelt sunn drift. 

CatalystOnes Solutions CEO, Avtar Jasser, er entusiastisk: "Dette oppkjøpet er et viktig skritt på veien for å nå våre langsiktige mål. Vi har samarbeidet med Populum i noen år, så vi vet at de passer godt både for våre kunder og for oss."

"Ved å tilby AI-baserte teknologier for medarbeiderengasjement tar de tak i utfordringene i dagens komplekse forretningslandskap, der det å rekruttere og beholde ansatte, samt overgangen til hybridarbeid, er betydelige barrierer. Vi tror at denne typen løsninger vil spille en avgjørende rolle når det gjelder å forstå medarbeiderne og gi lederne verktøyene de trenger for å håndtere disse utfordringene."

avtar-johannes

Avtar Jasser & Johannes Midtbö

Populums CEO, Johannes Midtbö, understreker fordelene for kundene: "Våre medarbeiderundersøkelser gir virksomheter et kraftig verktøy for å drive kontinuerlig forbedringer og sikre at teamet beveger seg i ønsket retning. Gjennom innsikt i medarbeidernes opplevelse hjelper Populum ledere med å aktivt ta tak i potensielle utfordringer. Ved å bruke kunstig intelligens til å analysere kommentarer trekker plattformen raskt ut de viktigste temaene som sammen med analysen av medarbeidernes svar gir verdifull innsikt."

En positiv medarbeideropplevelse kan dessuten redusere gjennomtrekk blant de ansatte og dermed bidra til mindre økonomisk belastning for bedriften. Ifølge The Work Institute's 2020 Retention Report koster det i gjennomsnitt 33 % av en ansatts årlige lønn å erstatte dem. Ved å investere i medarbeideropplevelse kan virksomheter både forbedre sin ytelse og spare på rekrutterings- og opplæringskostnader, samtidig som de bygger en mer stabil og kompetent arbeidsstyrke. 

Oppkjøpet markerer en betydelig milepæl i CatalystOnes kontinuerlige innsats for å tilby kundene innovative løsninger. 

"Vi er trygge på at dette oppkjøpet både vil være til fordel for våre kunder og styrke vår posisjon som foretrukket partner og ledende leverandør av en HCM-løsninger," konkluderer Jasser. 


For mer informasjon, kontakt: 

SVP of Marketing: Hope Mears Østegaard: hope@catalystone.com  

CEO of Populum: Johannes Midtbö: johannes@populum.se

Om CatalystOne Solutions: 

CatalystOne Solutions er et raskt voksende SaaS-selskap som spesialiserer seg på HCM-programvare for mellomstore og store selskaper. CatalystOnes HCM-plattform bidrar til å løfte og transformere HR fra personaladministrasjon til en strategisk HR-funksjon ved hjelp av automatisering og digital HR for prosesser som HR-masterdatahåndtering, prestasjonsstyring, talentstyring og læringsstyring. 


Om Populum: 

Populum er et HR Tech-selskap innen medarbeideropplevelse og pulsundersøkelser, med hovedkontor i Stockholm. Vår programvare måler og analyserer medarbeideropplevelsen og anbefaler forbedringstiltak for økt trivsel og ytelse i hele kundens organisasjon. Med Populum kan organisasjoner involvere ansatte og ledere i endring og sikre en relevant medarbeiderstrategi. Vi bruker nevrovitenskap og AI for å stadig gi våre kunder enklere tilgang til innsikt og forslag til tiltak. 

CatalystOne

CatalystOne, 05. februar 2024

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!