Parent Page IconContinuous Performance

Medarbetarsamtal

Digitalisera er process för medarbetarsamtal med vår modul Appraisal & Goals. Eliminera onödig administration genom att undanröja föråldrade kalkylblad. Anpassa mål med bredare organisationsdirektiv för att säkerställa att dina medarbetare arbetar mot en gemensam vision.

Digitalisera processen för medarbetarsamtal

Med digitalt stöd för era medarbetarsamtal kommer processen bli enhetlig och smidig medan den fortfarande dokumenteras. Både anställda, HR och chefer kan följa progressen på sina egna dashboards.

Ni kan anpassa enskilda Key Performance Indicators (KPI) med de övergripande företagsmålen och säkerställa att varje anställd bidrar till ett större mål.

 

CatalystOne-Continuous-Performance-Management-HR-system

Process-stöd

Stöd era chefer och anställda under hela processen för medarbetarsamtal, inklusive förberedelse, utvärdering, anpassning och måldefinition samt med regelbundna uppföljningar under året. Med hjälp av mallar blir medarbetarsamtalen strukturerade och konsekventa.

Agila och anpassningsbara mål

Anpassa medarbetarnas mål med chefers och organisationens mål så att alla dessa pekar i samma riktning. I och med att prioriteringar ofta ändras under ett år ger dynamiska KPI:er och måljusteringar er möjlighet att anpassa dessa efter behov.

Personlig karriärutveckling

Flytta fokus bort från kvantitativa betygsbaserade bedömningar genom att utnyttja karriärplanering och personliga utvecklingsverktyg. Om några utbildningsbehov uppstår, koppla dessa direkt till relevanta kurser för att ge era anställda konkreta steg dina för att uppnå sina mål.


Alla drar i samma riktning

Det bästa sättet att uppnå era mål som företag är att spegla dem i målen för var och en av era anställda. Men ändrade marknadsförhållanden och tekniska framsteg skapar en skakig situation där ert företag måste kunna reagera snabbt när prioriteringar förändras. Mål som fastställts i januari kan ha spelat ut sin roll innan året är slut.

Behåll era anställda fokuserade och engagerade med tydliga, flexibla och meningsfulla mål.

Kontakta oss idag för att prata om hur dina mål kan genomsyra hela verksamheten med stöd av CatalystOnes HR-system.

 

Performance-Goals-Direction

Performance-Interview-HR-system

Minimera administrationen genom att ta era medarbetarsamtal online

Medarbetarsamtalen är helt avgörande för företagets långsiktiga framgång, vilket ger er chansen att förbättra varje enskild individs prestation i er organisation. Men även om det är viktigt så tar tiotals, hundratals eller till och med tusentals medarbetarsamtal upp en enormt mycket tid.

Genom att digitalisera era medarbetarsamtal kan ni eliminera tusentals timmar av onödig administration i ert företag vilket ger era anställda mer tid att arbeta med det de anställts för.


Visa era bästa talanger vägen framåt

Medarbetarsamtal bör inte bara handla om att mäta individernas prestation i er organisation, de bör också försöka förbättra och förstärka den.

Att skifta fokus mot karriärplanering och individuell utveckling säkerställer att era anställda känner sig värdefulla. Och med en tydlig plan på plats för utveckling och framsteg, är personal mycket mer benägna att engagera sig i er vision på lång sikt.

Kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa din organisation att öka trivseln bland medarbetare med CatalystOnes HR-system.

Succession-Career-Path-HR-System
module background

Du är i goda händer - och gott sällskap!

Anslut dig till i 200 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-programvara.

HuseboTrude_web

“Med Appraisal & Goals från CatalystOne har vår "People Performance"-process blivit en stor framgång."”

– Trude Husebø, Global Head of Human Resources, Wallenius Wilhelmsen Logistics.