Parent Page IconHR-System - Core HR - Hörnstenen i en verkligt digital organisation

Lönerevision

Digitalisera hela lönerevisionsprocessen, från budgetallokering till utvärdering och beslutsfattande. Håll dig uppdaterad med budgetjusteringar i realtid och kombinera branschdata med dina egna prestandamätningar för avancerad benchmarking.

Digitalt stöd för ersättning

Löneprocessen kan vara svår och krävande för både chefer och HR, men med CatalystOne Compensation Manager blir processen enkel och effektiv.

Budgettilldelning, medarbetarutvärdering, budgetjusteringar i realtid och dokumentation är delar som ingår i CatalystOne Compensation Manager.

CatalystOne-HR-System-Compensation-process

Processövergripande stöd

Digitalisera din lönerevisionsprocess från början till slut, inklusive budgetallokering, kriterier, utvärdering, kvalitetskontroll, beslutsfattande och genomförande. Kombinera prestationsdata med branschstandard för att minska klyftorna mellan förväntningar och budget.

Automatiserad process

Avlasta chefer genom automatisering, med meddelanden och påminnelser som skickas till alla relevanta parter under hela utvärderingsprocessen när en åtgärd krävs. En online-baserad process eliminerar risken för att viktig data försvinner eller förläggs i tryckt form.

Dokumentation

Hela lönerevisionsprocessen är noggrant dokumenterad, med detaljerade motiveringar registrerade för varje utvärdering, vilket leder till ökad öppenhet. Vilket i sin tur underlättar för dina anställda att bättre förstå beslut som fattat och dina chefer kan visa på en rättvis och balanserad utvärdering.


Tidskrävande lönerevisioner är en börda för upptagna chefer 

För de flesta företag är lönerevisionsperioden både hektisk och stressande. Processer är ofta dåligt definierade och baserade på komplexa kalkylblad som är fulla av känsliga data.

För större teams kan den administrativa bördan bli överväldigande och det finns ofta brist på stöd för chefer som är involverade i beslutsprocessen. Information som krävs för att genomföra en omfattande utvärdering ligger många gånger i flera olika system, och utan ett enkelt sätt att samla allt på ett ställe finns det mycket utrymme för fel. I slutändan är det extremt utmanande för chefer att göra pålitliga och förnuftiga beslut som baseras på verklig data. 

Vi har hjälpt många organisationer att helt ompröva sina löneprocesser för att uppnå tydlighet, öppenhet och effektivitet. Ring oss idag, så visar vi dig hur.

Compensation-frustration

Compensation-Management-HR-system

Effektivisera din lönerevisionsprocess genom att eliminera onödigt administrativt arbete 

Digitalisering av dina processer hjälper till att minska tidskrävande administration som är en belastning för både ledning och anställda. CatalystOne Compensation Manager hjälper chefer genom alla steg i lönerevisionsprocessen och ger information kring budget och prestation som förenklar beslutsfattandet. Föreslagna lönejusteringar aggregeras, och HR kan enkelt identifiera avvikelser från riktlinjerna.

  • Automatiserade processer för lönerevision minimerar HR-administration.
  • Smart budgetallokering baserad på branschstandard, historiska data och prestation.
  • Stöd för både grundlön och rörlig lön.
  • Automatiserade notiser.
  • Riktlinjer för fastställande av lönenivå.

Kontakta oss och se hur en effektiviserad lönerevisionsprocess kan hjälpa ditt företag.


Kompromissa inte kring känslig personaldata

Inga fler excellark med känslig data som glöms i skrivaren, och inga fler formelfel. Med en fullt digital lönerevisionsprocess hålls datan säker i ditt HR-system.

  • Försäkra att din data är säker.
  • Hantera utvärderingsdata och branschstandard i samma system.
  • Koppla lönerevision till prestation för en helhetssyn.
  • Säkerställ att din organisationi är GDPR-kompatibel. 

Vi har hjälpt många organisationer att skydda sina anställdas data. Ring oss! Vi kanske kan hjälpa dig också.

Lock-Gfx-1
module background

Du är i goda händer - och gott sällskap!

Anslut dig till i 200 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-programvara.

HuseboTrude_web

“HR har nu en effektivare arbetsdag med ett verktyg som hjälper oss att följa upp viktiga processer. Vi använder mindre tid att mata in data och letar efter viktig information. ”

– Trude Husebø, HR Director, SKULD