Continuous Performance ManagementContinuous Performance Management

Continuous Performance Management är centralt för en organisationskultur som främjar öppenhet, feedback och erkännande. Belöna högpresterande medarbetare för deras framgångar och hantera mindre bra prestationer i god tid. Vår lösning hjälper dig att inte bara få en överblick över era anställda utan också utveckla medarbetares prestation kontinuerligt.

Vad är Continuous Performance Management?

Till skillnad från traditionella prestationsmodeller som ställer anställda mot varandra under den årliga utvärderingen, med fokus på betyg och rankning, så är Continuous Performance Management en modell som arbetar aktivt för att kontinuerligt förbättra era anställdas prestation med regelbundna avstämningar och konstruktiv feedback.

layers-iconMedarbetarsamtal & Mål

Digitalisera era medarbetarsamtal med vår modul Appraisal & Goals. Eliminera onödig administration genom att undvika föråldrade kalkylblad och anpassa mål så att dessa följer organisationens övergripande riktning för att säkerställa att era anställda arbetar mot en gemensam vision.

Om modulen

Competence MappingStatussamtal

Förbättra engagemang och hjälp era medarbetare att hålla koll på mål genom regelbundna statussamtal. Frekvent återkoppling och vägledning gör det möjligt för er att belöna anställda för framgångar och åtgärda oönskade beteenden innan de blir problematiska.

Om modulen

layers-iconFeedback

Transparens och öppenhet är viktiga drivkrafter för anställdas engagemang, och agera på konstruktiv feedback är ett av de bästa sätten att växa som individ. Vår modul Fast Feedback gör det otroligt enkelt för era anställda att dela sina tankar efter samarbete med kollegor och ledning.

Om modulen

Ni är i goda händer - och gott sällskap!

Gör sällskap med 200+ andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-lösning.

Esben-Fuglsang_2022-12-15-111229_cropped

“Om jag skulle ge råd kring implementering av ett HR-system som det CatalystOne erbjuder, skulle jag säga att förbereda organisationen, förbereda cheferna, ta in några ambassadörer och se till att rätt kommunikation finns vid rätt tidpunkt. Det har varit alfa och omega i vårt fall, det kan låta som en plattityd, men det är kommunikationen som gör skillnaden.”

– Esben Fuglsang-Hansen, HR-chef i Recover Danmark

CatalystOne-Continuous-Performance-Management-HR-system

Se själv

Få en full översikt över hur din organisation kan arbeta med Continuous Performance Management - Boka en egen demonstration av CatalystOnes HR-system.

Vill du veta mer?

Här är några sätt att interagera med CatalystOne: