Parent Page IconCompetence & Learning

Kompetensutveckling

CatalystOne Competence Developer ger dig ett en strukturerad översikt av rollspecifika kompetenser. En snabb identifiering av kompetenstillgångar inom din organisation hjälper dig att lösa kompetensgap och planera för morgondagens kompetensbehov.

Har du full översyn över kompetensen i din organisation?

När företag växer blir det allt svårare att upprätthålla en korrekt översikt över personalens kompetens, både på organisations- och individnivå. Utan ett högkompatibelt HCM-system på plats, blir identifikation av kunskapsbrister bara gissningar och det är nästan omöjligt att planera för framtida kompetensbehov.

CatalystOne-Competence-Learning-HR-system
Competence-Development-HR-system

Fokus på utveckling

CatalystOne Competence Developer ger HR, chefer och ledning en komplett överblick över kompetensgap i din organisation eller avdelning. Med Competence Developer-modulen är det enkelt att identifiera områden där utbildning och utveckling krävs, där varje anställds kunskaper kartläggs. Detaljerade kompetensprofiler ger också vägledning för anställda som vill bredda sin kompetens.

Ta kontroll över certifieringsförnyelser

Behöver din organisation uppfylla externa krav gällande exempelvis andelen anställda med vissa certifieringar. CatalystOne Competence Developer garanterar att du alltid tar ditt ansvar, med varningar som säger till när viktiga certifikat löper ut.

Ansvariga personer kan - om så önskas - godkänna alla ändringar i certifieringarna inom sitt område.

Certification-renewal-HR-system

Du är i goda händer - och gott sällskap!

Gör som 200 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sina HR-processer med CatalystOnes HR-system.

Atea-Per-Nilssen

“Med över 1000 konsulter över hela landet behövde vi ett system som gjorde det enkelt att bemanna våra projekt med rätt kompetens och nyttja konsulternas tid fullt ut. Vi insåg snart att CatalystOne förstod våra behov.”

– Per Nilssen, Consultant manager Oslo, Atea

Vill veta mer?

Vill du se några exempel på hur Competence Developer har hjälpt våra kunder? Kontakta oss!