Parent Page IconHR-System - Core HR - Hörnstenen i en verkligt digital organisation

Frånvaro

Digital frånvarohantering möjliggör ett enkelt, konsekvent och transparent sätt att registrera och följa upp ledighet och sjukdagar. Att automatisera frånvaro ökar inte bara kvaliteten på information, det är också mycket effektivare både för HR och anställda.

 Frånvaro & Semesterhantering

Det har aldrig varit lättare att hålla reda på frånvarorapportering i din organisation och i dina team som med CatalystOne Absence Manager.

Anställda kan själva registrera sina sjukdagar och begära semester och annan ledighet medan chefer och HR kan hålla koll på kvarvarande semesterdagar, antal sammanlagda sjukdagar och mycket mer.

Kontakta oss gärna för råd kring digitalisering av frånvarohantering och andra möjligheter med en heltäckande HR-lösning.

CatalystOne-HR-System-Absence-Solution

Frånvarohantering med självbetjäning

Anställda kan registrera all typ av frånvaro i en interaktiv kalender, som automatiskt utlöser en godkännande-process och meddelar rätt personer. Dashboard widgets visar hur många sjuk- eller semesterdagar som har använts, och inbyggda åtgärder ser till att anställda inte kan ta obehörig ledighet.

Automatiserade processer

Godkännande-processer aktiveras automatiskt när nya förfrågningar läggs in i systemet, och chefer underrättas så fort de behöver vidta åtgärder. Uppföljning av långtidssjukskrivning görs smidigt och relevanta data exporteras såklart automatiskt till ditt lönesystem.

Frånvarorapporter

Frånvarorapporter ger värdefull inblick i potentiella problemområden, och analyser kring HR Masterdata kan utföras för att upptäcka mönster i frånvarobeteende. Använd den kunskap som erhållits för att vidta korrigeringsåtgärder innan situationen försämras.


Har du tappat kontrollen på din frånvarorapportering?

Oorganiserade frånvaroprocesser gör det svårt att följa upp förfrågningar och ännu svårare att hålla reda på hur många semesterdagar dina anställda har kvar eller hur många sjukdagar som tas. Detta leder till frustration för chefer, anställda och HR.

  • Manuell frånvarohantering är tidskrävande och skapar långa förseningar inom godkännandeprocessen.
  • Ingen översikt för anställda leder till att ett stort antal onödiga frågor ställs till HR och chefer.
  • Brist på kontroll resulterar i obehörig frånvaro.
  • Är du osäker på om dina anställda tar mer semester än de borde?
  • Kämpar cheferna för att övertyga vissa anställda om att ta ut den semester som krävs enligt lag?

Kontakta oss om du vill veta hur CatalystOne kan hjälpa dig att lösa utmaningar som dessa - och mer därtill.

Compensation-without-an-HR-system

Manage-Absence-HR-system

Hantera frånvaro med minimal ansträngning 

Med digital frånvarohantering kan du automatisera alla dina frånvaroprocesser för enkla och effektiva arbetsflöden. Chefer kan snabbt svara på ledighetsförfrågningar med notiser som meddelar dem när de behöver vidta åtgärder.

  • Automatiserade processer minskar den administrativa bördan i samband med frånvarohantering.
  • Notiser hjälper chefer att snabbt svara på förfrågningar.
  • En enhetlig och strukturerad process för godkännande minskar frustration bland både anställda och chefer.
  • Chefer kan lätt se till att deras medarbetare tar ut all nödvändig semester enligt regelverket.

 


Håll din organisation frisk och glad för att minska oönskad frånvaro

Dina anställda har smidig åtkomst till sin frånvaroinformation med en översiktlig dashboard.  De kan själva registrera sjukskrivning och semesterförfrågningar på några sekunder. Chefer och HR kan se aktuell status för en anställd liksom genomförd och planerad frånvaro på ett och samma ställe. Kraftfulla rapporterings- och analysverktyg möjliggör trendanalyser för att identifiera och hantera problemområden, vilket hjälper till att hålla din organisation välmående. 

Kontakta oss idag så vi visar hur vi kan hjälpa din organisation att hålla sig välmående med CatalystOnes HR-lösning.

Employee-Absence-HR-system
module background

Du är i goda händer - och gott sällskap! 

Gör som 200 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-system.

 

Thonje Cock

“Marlink är en global organisation vars anställda tillhör 20 olika nationaliteter spridda över hela världen. Vi behövde programvara som kan hjälpa oss att ta hand om våra anställda.”

– Thonje Cock, HR Business Partner, Marlink AS