Competence & LearningCompetence & Learning

Att skapa en överblick över kompetenser på både organisation- och individnivå är det första steget mot att erbjuda anställda skräddarsydda fortbildnings- och utvecklingsprogram. Att ta din kompetenslösning online förbättrar tillgänglighet och skapar ett mer positivt mottagande, vilket gör det enklare än någonsin att utbilda, utveckla och behålla topptalanger.

Locka, behåll och utveckla medarbetare:

CatalystOnes lösning för Competence and Learning gör utbildnings- och utvecklingsmöjligheter transparenta och lättillgängliga för alla medarbetare. Kompetensöversikt, kompetensgapsanalyser och personliga mål ligger till grund för heltäckande utvecklingsplaner. Detta ökar inte bara lojalitet och engagemang utan hjälper även anställda att uppnå sin fulla potential, vilket såklart är till stort värde för hela verksamheten.

layers-iconKompetensutveckling

CatalystOne Competence Developer erbjuder ett strukturerat sätt att bedöma rollspecifika kompetenser. Snabb identifiering av kompetenstillgångar och gap inom din organisation hjälper dig att lösa brister och planera för morgondagens kompetensbehov.

Mer om modulen

layers-iconLearning Management

CatalystOne's Learning Management System (LMS) gör det otroligt enkelt att erbjuda dina anställda alla typer av kurser som är relevanta för ditt företag, inklusive e-learning moduler och klassrumsbaserade branschutbildningar. Planera, implementera och dokumentera, kurser och andra utbildningsåtgärder på ett och samma ställe.

Mer om modulen

layers-iconCV

CatalystOne CV hjälper dig att hålla dina medarbetares CV:n aktuella, synkroniserade och automatiskt uppdaterade med information från andra system. Modulen erbjuder en sofistikerad funktionalitet för att generera CV:n inför olika situationer och enligt din organisations behov.

 

Mer om modulen

Du är i goda händer - och i gott sällskap!

Gör som 200 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOnes HR-programvara.

Atea-Per-Nilssen

“Med över 1000 konsulter över hela landet behövde vi ett system som gjorde det enkelt att bemanna projekt med rätt kompetens och utnyttja konsulternas tid fullt ut. Vi insåg snart att CatalystOne förstod våra behov.”

– Per Nilssen, Consultant manager Oslo, Atea

CatalystOne-Competence-Learning-HR-system

Se vår mjukvara in-action

Vi ordnar gärna en personlig demo som är anpassad efter ditt företags specifika behov. Välkommen att kontakta oss!