Parent Page IconCompetence & Learning

Learning Management

CatalystOne Learning är ett Learning Management System (LMS) för att hantera alla typer av kurser som är relevanta för verksamheten, oavsett om de är klassrumskurser eller e-learning. CatalystOne Learning gör det enkelt att planera, genomföra och dokumentera kurser och andra utbildningsaktiviteter på ett och samma ställe.

Utan rätt verktyg kan kurshantering blir ineffektiv, vilket oundvikligt resulterar i låg närvaro

Inom de flesta organisationer är majoriteten av medarbetarna omedvetna om de utbildningsmöjligheter de har tillgång till, vilket innebär att även de som är angelägna om fortbildning missar möjligheten. Och för HR blir det tidskrävande att hantera kurskataloger, söka reda på rätt personer och följa upp med deltagare.

CatalystOne-Competence-Learning-HR-system-1
Course-Management-HR-system

Förbättra kursadministrationen

Effektivisera kursadministration genom att presentera alla dina utbildningsmöjligheter på ett ställe, och tillgängliggör all viktig information direkt till dina kunskapstörstande medarbetare. Med CatalystOne Learning kan dina anställda registrera sig själva på kurser de väljer, och chefer kan skicka kursförslag genom systemet för att uppmuntra kompetensutveckling. Avklarade kurser läggs automatiskt till på medarbetarens CV, och kursledare kan enkelt kommunicera med deltagarna för att svara på frågor eller delge mer information.

Rätt utbildning - i rätt tid

Chefer och HR-avdelningen kan använda sig av realtidsrapporter för pågående, avslutade och framtida träningsprogram för individer, avdelningar eller organisationen i helhet. Använd denna kunskap för att planera företagsövergripande satsningar eller skräddarsydda utbildningar för specifika grupper. Cheferna kan utveckla sina team som de vill, genom att föreslå kurser till teammedlemmar direkt i systemet.

LMS-Learning-Management-HR-system

Du är i goda händer - och gott sällskap!

Gör som 200 + andra nordiska organisationer som redan hanterar sin HR med CatalystOne HR-programvara.

Jenny Garneij

“Med CatalystOne-systemet är flera av våra processer både snabbare och effektivare. Vi kan också på mycket kort tid skapa rapporter och data som gör att vi kan göra riktiga "people analytics" som hjälper våra chefer att fatta bättre och mer exakta beslut”

– Jenny Garneij, Chief Human Capital Officer, Nordnet

Vill du se systemet in action?

Varmt välkommen att boka en skräddarsydd visning för ditt företag!