Implementation av HR-system

På CatalystOne strävar vi efter snabb, effektiv och högkvalitativ implementering av våra lösningar. Med 15 års erfarenhet av bästa praxis kan vi uppnå detta gång på gång.

Början på ett bra förhållande

En högkvalitativ implementation av HR-systemet är helt avgörande för den långsiktiga framgången med din HR-lösning. En lösning som måste uppfylla dina unika krav för att generera maximalt värde. Därför hanterar vi alla våra implementeringar själva, så att vi kan se till att vi har det bästa möjliga teamet tilldelat uppgiften.

Onboarding-4

Ibland stämmer uttrycket "less is more"!

De mest effektiva implementeringarna av programvara är enkla och strömlinjeformade samt undviker alltför komplicerade processer som ökar risken för misslyckande.

Vår affärsmodell bygger på att tillhandahålla SaaS tjänster i världsklass till våra kunder, inte på dyra konsultavgifter.

Kunskapsdelning och projektledning

Vi tror att ju bättre du förstår din nya HR-lösning, desto mer värde kan det generera för ditt företag. Det är därför vi tränar din nyckelpersonal både "hands-on" under genomförandet via dedikerade träningssessioner.

Vi tillhandahåller även en särskild projektledare under hela projektets livscykel, vilket gör att du alltid är uppdaterad med den senaste utvecklingen och kan ta upp frågor eller funderingar omedelbart med någon som känner ditt företag.

Onboarding-2-3
Aina-Skoglund

Vår implementeringsmetodik

  1. Plan: Vi startar varje projekt med en grundlig överlämning från säljaren till vårt implementerings-team vilket gör att alla detaljer överlämnas till ansvarig projektledare. Vi jobbar direkt med dig för att skapa en plan för genomförande.

  2. Arkitektur & konfiguration: Sedan håller vi en serie workshops där vi ställer in och konfigurerar ditt HR-system baserat på dina unika krav och på de processer som systemet ska stödja.

  3. Test & Deploy: När vi har kontrollerat att din lösning konfigurerats exakt enligt krav och allt har testats noggrant, publicerar vi ditt system. Du är nu redo att gå live!

  4. Stängning: När ditt nya HR-system är igång kommer du att överlämnas till vårt team på Client Success, som ser efter er framöver. Vi avslutar varje implementering med ett utvärderings- och reflektionsmöte för att säkerställa att du är 100% nöjd med din nya HR-lösning.

100+
Kunder
15
Års erfarenhet
100k+
Användare
infinity-symbol
Tillgängliga kramar

Årets HR-systemimplementering 2018

Herbert Nathan har tilldelat CatalystOne och vår kund Nordnet Bank AB sitt pris för årets bästa HR Systemimplementation 2018.

Juryns motivering: "”För att med ett starkt ledarskap och en genomtänkt strategi ha genomfört en lyckad implementering präglad av mod och medvetenhet samt ett tight partnerskap mellan kund och leverantör. Projektet har därmed lyckats uppnå de uppsatta målen, skapat delaktighet och engagemang samt givit användarna en lika modern upplevelse som man strävar att erbjuda sina kunder.” 

Årets HR-systemprojekt 2018
module background
Implementation project

Hur lång tid tar det?

Vi får denna fråga ofta! Naturligtvis är varje organisation angelägen om att komma igång så fort som möjligt.

Eftersom alla implementeringar av HR-system är unika och processen varierar från en kund till nästa, beroende på installationens komplexitet och antalet dataintegrationer, är det svårt att ge en exakt bild. Men för de flesta av våra kunder tar implementeringen mellan 3-6 månader.

Vill du veta mer om vår implementationsprocess?

Kontakta oss gärna om du vill prata med en HR-konsult om hur implementationsprocessen kan se ut för din organisation.