Corporate Social Responsibility

Eftersom vår tro på att stärka människor når långt bortom vårt egna företag

Att göra skillnad

Corporate Social Responsibility (CSR) är oerhört viktigt för oss på CatalystOne. Vi tror på att stärka människor och denna tankegång genomsyrar hela vår organisation. Det påverkar hur vi jobbar, hur vi agerar och även hur vi arbetar med produktutveckling.

Vårt fokus på CSR innefattar allt från arbetsvillkor för våra anställda till arbetsmetoder och hur vi interagerar med vår omvärld i de samhällen vi verkar.

IMG_4853-1

Passion för individen

Våra produkter handlar om att ta våra kunder till en nivå som ligger långt över vad de tidigare trodde var möjligt och därmed hjälpa dem att uppnå exceptionella resultat, både för företaget och deras anställda. Vi är noga med att rekrytera de bästa människorna för vår verksamhet - de som är beredda att basera sina karriärer på att göra skillnad för våra kunder, leverantörer och partners.

Inte ditt genomsnittliga tech-bolag

Som IT-företag är vi väl medvetna om underrepresentationen av kvinnor inom IT. Men vi låter inte detta stå i vägen - vi är stolta över att kalla oss ett jämställdhetsföretag med 40-50% kvinnlig representation på alla våra kontor och på alla nivåer i vår verksamhet.

Vi tror att diversifierade teams, med olika kvaliteter och personligheter, gör starkare team. Vi väljer alltid människor över etiketter.

IMG_1768-2
Govt-skola-renovering

Engagemang i samhällsutveckling

Vår tro på att stärka människor når långt bortom vår egen organisation. På CatalystOne har våra rötter liksom vår historia skapat en stark önskan att hjälpa utsatta, särskilt barn.

Nära vårt Chandigarh-kontor finns en skola som vi har ett alldeles speciellt band till. Utöver monetärt stöd, inklusive bidrag och löner till lärare, har vi byggt ett bibliotek och en datorsal till skolan, och tillhandahåller skolbuss och diverse IT-utrustning.

Skolan ger behövande flickor och pojkar möjlighet att lära sig att skriva och prata engelska samt undervisning i andra nyckelämnen. Det finns totalt cirka 70 studenter i skolan, mellan fyra och tretton år. Vårt mål är att ge dessa barn en grund för att fortsätta att lyckas i livet, oavsett vilken väg de väljer att ta. Vi är otroligt stolta över det arbete vi gör.

Våra värden

Inte alla företag kan sanningsenligt säga att de lever upp till sina värderingar, men hos CatalystOne är vårt värdesystem integrerat i vår vardag. Det beror på att vi inte utvecklade våra värderingar - våra värderingar utvecklade oss. Vi frågade oss själva: Vad gör oss till vad vi är? Och fyra nyckelord stod ut. Vi kunde inte vara stoltare över dem.

Dedikering

Vi är stolta över vårt arbete och är dedikerade att gå den extra milen för att uppnå önskade resultat

Agilitet

Vi är öppna, flexibla och kreativa, och vi anpassar oss till alla situationer för att vi ska kunna hitta det optimala resultatet för våra kunder

Resultat

Vi strävar efter att skapa värde i allt vi gör, med inriktning på långsiktiga mål och snabba resultat

Tillit

Vi litar på oss själva, våra kollegor och kunder, och vi tar ansvar i alla våra relationer

Vill du veta mer?

Detta kan vara starten på en vacker vänskap - låt oss påbörja en resa tillsammans.
Kontakta oss idag och ta reda på hur vi kan hjälpa dig.