Organisation & CultureOrganisation & Culture

Upptäck hur väl dina medarbetare representerar företagets värderingar, känner sig engagerade i sina arbetsuppgifter och upplever att de har en lagom arbetsbelastning. Skaffa dig en ökad förståelse av din företagskultur genom medarbetarundersökningar och feedback-funktionalitet. Vår HR-lösning har utformats för att hjälpa dig att engagera din personal i öppna och ärliga diskussioner, där en löpande dialog underlättas genom schemalagda uppföljningar och välorganiserad feedback.

Ta pulsen på organisationen

CatalystOnes Organisation & Culture-moduler innehåller funktionalitet för medarbetarundersökningar och 360 respons, som underlättar en kontinuerlig dialog mellan organisationen och dess medarbetare. Medarbetarundersökningar hjälper chefer att bättre förstå de utmaningar som påverkar deras team medan 360 respons hjälper medarbetarna att få en djupare inblick i sina egna färdigheter och kompetenser.

Pulse Survey

Populums lösning för puls- och medarbetarundersökningar är nu en viktig modul i CatalystOne-plattformen.

Populums pulsundersökningar är utformade med tillgänglighet i fokus. Ingen medarbetare faller mellan stolarna tack vare enkätundersökningar som görs tillgängliga med ett klick från alla mobila webbläsare. 

Mer om modulen

layers-icon360-respons

Med CatalystOne 360 Feedback har anställda tillgång till en mängd information om sin egen prestation. Denna kunskap, som bygger på exakta och rättvisa bedömningar, kan användas som hjälp för prioriterade utvecklingsområden.

Mer om modulen

layers-iconWork Balance

Undersökningen Work Balance ger dig svar på om organisationen och medarbetarna är i balans vad gäller arbetsbelastningen. Undersökningen fokuserar på två frågor: om medarbetarna upplever att de har tillräckligt med tid till att utföra det som förväntas av dem samt om de upplever att de har tillräckligt med utmaningar på jobbet. Rapporter och diagram hjälper dig att identifiera medarbetare och avdelningar som har utmaningar, och bidrar aktivt till att lösa dem.

Mer om modulen

Vill du veta mer?

Få en översikt över de olika delarna som ingår i vår HR-suite.