Choose your language:
Organisation & Culture

Work Balance

Work Balance gir deg innsikt i om organisasjonen din og medarbeiderne har en god balanse med hensyn til jobb. Undersøkelsen fokuserer utelukkende på to spørsmål – hvor mye tid medarbeiderne føler at de har til rådighet, og hvor god balanse de føler at det er i arbeidsoppgavene de tildeles. Undersøkelsen hjelper ledere og HR-personale til å identifisere tendenser og gi støtte til medarbeidere og avdelinger som opplever utfordringer.

HubSpot Video

 

Et barometer for bedriften din

Balanse mellom jobb og fritid er et kjent begrep, men hvordan vet du om medarbeiderne dine er i balanse jobben? Hvis medarbeiderne har for mye eller for lite å gjøre, går det ut over arbeidskvalitet, trivsel og engasjement. Work Balance hjelper HR og ledelsen å skaffe seg et overblikk over den generelle balansen og identifisere enkeltpersoner, team eller avdelinger som enten sliter eller har underutnyttet potensiale.

barometer
work-balance-2

En viktig del av det store bildet

Avhengig av hva du trenger, kan Work Balance genereres ukentlig, månedlig eller kvartalsvis. Ettersom Work Balance-undersøkelsen – i motsetning til andre pulsundersøkelser – ikke er anonym og kun består av to spørsmål, er det enkelt å ta praktiske tilnærminger til resultatene. HR får en god pekepinn på hvordan organisasjonen generelt presterer, mens lederne får mulighet til å fokusere på sine egne avdelinger og enkeltmedarbeidere. Trendrapporter vil, i et større perspektiv, levere dataene du trenger for å vurdere balansen i enkeltavdelinger samt organisasjonen som helhet.

En arbeidsstyrke i balanse betyr tilfredse kunder

Flere studier har vist en direkte sammenheng mellom fornøyde medarbeidere og tilfredse kunder. Dette betyr at det er økonomisk fornuftig å investere i en kartlegging av hva medarbeiderne trenger for å fortsette å være lojale og fornøyde. Dette kan i sin tur bidra til lavere gjennomtrekk av ansatte, styrke omdømmet ditt som arbeidsgiver og gjøre medarbeiderne til ambassadører for merkevaren din.

Ved å sikre balanse i organisasjonen får du mer fornøyde og engasjerte medarbeidere – noe som i sin tur vil gi fornøyde, lojale kunder.

work-balance

Du er i gode hender – og godt selskap!

Bli en av 100+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR.

Kristin-Setevik-bb

“Nå har vi et integrert IT-verktøy som hjelper oss å forbedre hvordan vi strukturerer lederskap og medarbeiderutvikling, og tilbakemeldinger er en viktig del av vår kultur.”

– Kristin Sætevik, Director Organizational Development and Communications, FINN

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om hvordan vår Work Balance modul – eller resten av vårt HR system – kan hjelpe deg med å øke medarbeiderengasjement.