Organisation & Culture

Work Balance

Work Balance gir deg innsikt i om organisasjonen din og medarbeiderne har en god balanse med hensyn til jobb. Undersøkelsen fokuserer utelukkende på to spørsmål – hvor mye tid medarbeiderne føler at de har til rådighet, og hvor god balanse de føler at det er i arbeidsoppgavene de tildeles. Undersøkelsen hjelper ledere og HR-personale til å identifisere tendenser og gi støtte til medarbeidere og avdelinger som opplever utfordringer.

CatalystOne_WorkBalance_NO_sub

 

Et barometer for bedriften din

Balanse mellom jobb og fritid er et kjent begrep, men hvordan vet du om medarbeiderne dine er i balanse jobben? Hvis medarbeiderne har for mye eller for lite å gjøre, går det ut over arbeidskvalitet, trivsel og engasjement. Work Balance hjelper HR og ledelsen å skaffe seg et overblikk over den generelle balansen og identifisere enkeltpersoner, team eller avdelinger som enten sliter eller har underutnyttet potensiale.

barometer
work-balance-2

En viktig del av det store bildet

Avhengig av hva du trenger, kan Work Balance genereres ukentlig, månedlig eller kvartalsvis. Ettersom Work Balance-undersøkelsen – i motsetning til andre pulsundersøkelser – ikke er anonym og kun består av to spørsmål, er det enkelt å ta praktiske tilnærminger til resultatene. HR får en god pekepinn på hvordan organisasjonen generelt presterer, mens lederne får mulighet til å fokusere på sine egne avdelinger og enkeltmedarbeidere. Trendrapporter vil, i et større perspektiv, levere dataene du trenger for å vurdere balansen i enkeltavdelinger samt organisasjonen som helhet.

En arbeidsstyrke i balanse betyr tilfredse kunder

Flere studier har vist en direkte sammenheng mellom fornøyde medarbeidere og tilfredse kunder. Dette betyr at det er økonomisk fornuftig å investere i en kartlegging av hva medarbeiderne trenger for å fortsette å være lojale og fornøyde. Dette kan i sin tur bidra til lavere gjennomtrekk av ansatte, styrke omdømmet ditt som arbeidsgiver og gjøre medarbeiderne til ambassadører for merkevaren din.

Ved å sikre balanse i organisasjonen får du mer fornøyde og engasjerte medarbeidere – noe som i sin tur vil gi fornøyde, lojale kunder.

work-balance

Du er i gode hender – og godt selskap!

Bli en av 100+ nordiske organisasjoner som allerede bruker CatalystOne software for å håndtere HR.

Kristin-Setevik-bb

“Nå har vi et integrert IT-verktøy som hjelper oss å forbedre hvordan vi strukturerer lederskap og medarbeiderutvikling, og tilbakemeldinger er en viktig del av vår kultur.”

– Kristin Sætevik, Director Organizational Development and Communications, FINN

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om hvordan vår Work Balance modul – eller resten av vårt HR system – kan hjelpe deg med å øke medarbeiderengasjement.