Choose your language:

Hva er OKR?

glossary_se_okr_463896355

OKR er en forkortelse for Objectives and Key Results, en metode for å sette mål og følge opp resultater på en strukturert måte. OKR-metoden er mye brukt i bedrifter og organisasjoner for å sette mål på ulike nivåer og for å overvåke måloppnåelsen.

En OKR består av to deler: Objectives (mål) och Key Results (nøkkelresultater). Disse to delene henger sammen i modellen fordi de er gjensidig avhengige av hverandre. Måling og oppfølging er knyttet til hvert enkelt mål. Målene er det som skal oppnås, og nøkkelresultatene er det målbare resultatet.


HR-avdelingens endrede rolle E-bok

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.