Choose your language:

Hva er Change Management?

glossary_se_change_management_107026007

Change management (endringsledelse på norsk) er en strukturert tilnærming til å bringe individer eller organisasjoner fra den nåværende tilstanden til en ønsket tilstand. Bedrifter planlegger på forhånd hvordan de best kan håndtere innføringen, gjennomføringen og konsekvensene av større organisatoriske endringer.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.