Choose your language:

Hva er en KPI?

glossary_se_kpi_238191702

KPI er en forkortelse for Key Performance Indicators, og i Norge er det like vanlig å snakke om KPI-er som om nøkkeltall, og begge deler handler om det samme - å måle fremdriften mot et bestemt mål.

Det finnes ulike typer KPI-er, og de kan variere avhengig av hvilken funksjon i organisasjonen det er snakk om. I HR-sammenheng er det vanligst å måle ting som fravær, ansiennitet, medarbeiderengasjement osv. KPI-er på høyere nivå i organisasjonen kan dreie seg om selskapets samlede resultater, mens KPI-er lenger ned i organisasjonen kan fokusere på prosesser i ulike avdelinger som salg, markedsføring, HR, support osv.

Å måle KPI-er innebærer å jobbe datadrevet, dvs. å ta beslutninger basert på data, hvilket gjør det enklere å justere prosesser og nå sine mål.


HR-avdelingens endrede rolle E-bok

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.