Choose your language:

NIRAS skisserer og designer morgendagens samfunn

I 2007 fusjonerte NIRAS med et annet selskap for å samle nærmere 2000 ansatte. Hvert av selskapene hadde sin egen måte å håndtere HR-data på, og ingen av dem hadde et fullt digitalisert HR-system på plass. Videre utløste fusjonen en sårt tiltrengt samtale om digitalisering og globalisering generelt, spesielt i sammenheng med deres sterke internasjonale vekst.

Niras logo

NIRAS implementerer et digitalt HR-system for å støtte internasjonal vekst

Etter å ha evaluert åtte tilbydere og brukt åtte måneder i utvelgelsesprosessen, valgte NIRAS til slutt CatalystOne som deres leverandør. Samtidig implementerte de et nytt digitalt ERP-system som enda et skritt mot målet om digitalisering av selskapets interne prosesser.

Ser fremover

NIRAS verdier og mål er rettet mot å bli et neste generasjons konsulentfirma. Dette inkluderer å være åpen i et globalt marked.

"Du kan ikke oppnå det uten at systemene dine støtter det," sier Anne Agerholm Francke, avdelingsleder for HR og lønnsadministrasjon. "Vi krever en høy standard på arbeidet, så vi forventer like høy standard på systemene som skal støtte dette."

Digitalisert lønnsevalueringsprosess var spesielt høyt prioritert for NIRAS. Før implementeringen av CatalystOne-systemet ble lønnsposter behandlet i et regneark som ikke tok opp utfordringer med åpenhet og som ikke kunne skaleres. Nå, med "MyNIRAS" - navnet på det digitale systemet - trenger ikke ansatte lenger å kontakte HR for mindre detaljer. I stedet kan de slå opp informasjon selv. Dette har frigjort HR-ressurser til å jobbe mer strategisk og få bedre rapportering og datainnsikt.

HR blir en strategisk partner

"HR jobber på en annen måte nå," sier Anne. "Vi jobber mer strategisk. Vi viderefører kontinuerlig MyNIRAS til flere land, og løsningen har bidratt til et kulturskifte over hele organisasjonen. "

Men hun har funnet ut at selv om ansatte interagerer mindre med HR over mindre rutinemessige ting siden endringen til et digitalisert system, har de nå mer tid og muligheter til å ha meningsfylte samhandlinger. I mellomtiden frigjøres HR-ressursene til å hjelpe til med videre implementeringer og kulturelle endringer, i tillegg til å finne måter å ta i bruk alle de nye dataene til fordel for forretningen.

Utfordringen

NIRAS trengte et HR-system som skulle støtte deres mål om å bli et neste generasjons konsulentfirma.

Løsningen

NIRAS opprettet en selvbetjeningsportal ved hjelp av CatalystOne-løsninger som gir ansatte mulighet til å få tilgang til og oppdatere informasjon selv, samtidig som HR kan jobbe mer strategisk.

Hvorfor valgte NIRAS CatalystOne?

"CatalystOne hadde den globale rekkevidden og åpenheten vi var ute etter. De lyttet til målene våre og bidro til å få dem til å skje."

Medarbeiderne er våre kunder

"Som HR-fagfolk ser vi på våre ansatte som kunder, så vi forventer de samme høye standardene for oss selv som vi tilbyr våre kunder," sier Anne, "og du kan ikke fokusere på de gode tingene hvis du er opptatt med manuelle arbeidsoppgaver."

Bli med 100+ andre nordiske organisasjoner (500-10 000 ansatte) som allerede håndterer sin HR med CatalystOne HR-programvarepakken.

anne francke - NIRAS

“Vi fikk mange positive tilbakemeldinger om "Compensation Manager", som var høyt prioritert for mange ledere. Det hjalp da det ble på tide å implementere Masterdata og vil sikkert hjelpe med fremtidige moduler.”

– Anne Agerholm Francke , Head of Department, HR and Payroll Administration, NIRAS

Lær mer om Masterdata

Ønsker du bedre HR-analyse og rapporter som kan bidra til å gi verdifull innsikt og tjene som et grunnlag for strategiske beslutninger?

Bygg et solid fundament for organisasjonen din ved å konsolidere alle HR-dataene dine til et enkelt system. Ved å samle alle dine Masterdata i CatalystOne HR-systemet, vil du få økt datakvalitet, tilgang til viktig HR-analyse og forbedret IT-sikkerhet.

GDPR-Compliant-HR-system-CatalystOne

Kan vi hjelpe deg?

Hvordan kan vi hjelpe deg? Vi vil gjerne vite mer om din situasjon og hvordan vi kan hjelpe organisasjonen din til å oppnå trivsel og utvikle seg.

Ta kontakt og la oss vise deg hvordan vi kan hjelpe.