Choose your language:

Nemko gjør verden til et sikrere sted

I mer enn 85 år har Nemko jobbet tett med virksomheter for å løse utfordringer med standarder og compliance. Med kontorer, laboratorier og et omfattende partnernettverk over hele Asia, Nord-Amerika, Europa, Midtøsten og Afrika, har Nemko hjulpet mange selskaper over hele verden med å teste produktene sine, sikre samsvar med lokale og internasjonale standarder og få sertifiseringer.

no_nemko_logo_2c_crop-300x136

Å gjøre den åpenbare endringen

Digitalisering var en åpenbar endring å gjennomføre for Nemko. For å kunne administrere og kommunisere med 500 ansatte over hele verden, med fokus på å skape en følelse av å være en enhetlig organisasjon, trengte Nemko en felles plattform.

"Det måtte være et system som kunne nås fra hvor som helst," sier Slapgard. "Et som hadde lav barriere for implementering, ville være lett å lære, og som ansatte på alle nivåer faktisk ville bruke."

Til tross for at de visste hvilke behov de hadde var det utfordrende å finne en leverandør som oppfylte alle deres krav. Nemko møtte 8-10 leverandører og det tok nærmere to år før de landet på en endelig beslutning.

"Vi kunne se at CatalystOne hadde en lignende filosofi som vår, og det ga oss en trygghet og bidro til å bygge tillit," sier Rune Slapgard, Senior VP for HR. "De er svært fleksible i måten de jobber med kunder på."
 
 

Åpne opp for samtalen

"Det vi trengte, var å konsolidere masterdata i en plattform," sier Rune. "Vi ønsket å strukturere årlige utviklingssamtaler i et enkelt system som muliggjør en dialog mellom ansatte og deres linjeledere."

Fra overordnede strategi til personlige arbeidsmål, trengte Nemko å implementere en løsning som ville knytte alle de globale HR-dataene sammen for å hjelpe med planlegging og budsjettering for hvert kommende år. CatalystOne var systemet ble foretrukket over alle de andre.

 

Erfaringene så langt...

Halvannet år etter er Nemko glad for at de valgte CatalystOne, og de er på god vei til å løse sine opprinnelige utfordringer.

"Det var en endring å ta i bruk selve systemet," forklarer Rune, "men det var også en kulturell endring. Vi ønsket å mate systemet med god informasjon, og det tok tid med hver nye modul vi implementerte. Men vi gjorde det på det jeg liker å kalle 'Nemko-måten' - ved å være fleksibel, holde oss nær medarbeiderne våre og bevisst bevege oss sakte og sikkert. Vi testet og forbedret underveis, og jeg tror det er grunnen til at vi lyktes."

Nemkos fire organisasjonsverdier er integritet, omsorg, kompetanse og forbedring. Alt som skjer i organisasjonen kommer tilbake til disse kjerneverdiene.

Nå er Nemko i en vekstfase med mål om å doble omsetningen i løpet av fem år. Dette betyr at læring og utvikling både for nye og eksisterende ansatte vil være en viktig suksessfaktor de kommende årene. Nemko er spesielt fokusert på ansattes engasjement, ved å bruke CatalystOne-systemet til å gjennomføre og analysere engasjementsundersøkelser.

"Vi har en spesifikk KPI fokusert på ansattes engasjement," sier Rune. ”Våre ledere bruker HR-systemet for å hjelpe oss med å bli bedre ledere. Vi ønsker også at alle våre ansatte skal ha sin egen lærings- og utviklingsplan. Å ha et godt system på plass hjelper oss å bygge videre på det. ”

Utfordringen

Med ansatte spredt over hele verden, trengte Nemko en HR-løsning som ville bringe alle tettere sammen og skape en følelse av å være en enhetlig organisasjon.

Løsningen

Nemko implementerte et omfattende HR-system fra CatalystOne som kunne nås fra hvor som helst, hadde en lav barriere for implementering, og som ansatte virkelig ønsker å bruke.

Hvorfor valgte Nemko CatalystOne?

"Vi kunne se at CatalystOne hadde en lignende filosofi som vår egen, og detga oss trygghet og bidro til å bygge tillit. De tilbyr stor fleksibilitet i måten de jobber med kunder på."

Digitalisering av HR er en del av en større endringsprosess

CatalystOnes løsning er en del av et større prosess mot global digitalisering for Nemko. De har et CRM-system på plass og bruker en kundeportal for produksjonsdata, og tar stadig i bruk verktøy for å gå fra papir til digitalt i hele organisasjonen.

Bli med 100+ andre nordiske organisasjoner (500-10 000 ansatte) som allerede håndterer sin HR med CatalystOne HR-programvareplattform.

rs-nemko

“Målet vårt er å bli ‘Étt Nemko’. Digitalisering hjelper til med det. Det gjør oss sterkere og nærmere. Gode verktøy støtter dette og hjelper oss å arbeide for å etterleve verdiene våre.”

– Rune Slapgard, Vice President of HR, Nemko

Lær mer om Masterdata

Ønsker du bedre HR-analyse og rapporter som kan bidra til å gi verdifull innsikt og tjene som et grunnlag for strategiske beslutninger?

Bygg et solid fundament for organisasjonen din ved å konsolidere alle HR-dataene dine til et enkelt system. Ved å samle alle dine Masterdata i CatalystOne HR-systemet, vil du få økt datakvalitet, tilgang til viktig HR-analyse og forbedret IT-sikkerhet.

GDPR-Compliant-HR-system-CatalystOne

Kan vi hjelpe deg?

Hvordan kan vi hjelpe deg? Vi vil gjerne vite mer om din situasjon og hvordan vi kan hjelpe organisasjonen din til å oppnå trivsel og utvikle seg.

Ta kontakt og la oss vise deg hvordan vi kan hjelpe.