Choose your language:

Coor digitaliserer performance management med CatalystOne

Coor anser at det å ha en medarbeiderindeks med høy motivasjon er en sentral driver for hele organisasjonen i stedet for noe som utelukkende har verdi for HR. Ansattes ytelse og engasjement er begge viktige for virksomhetens samlede suksess, noe som gjør HR til en sentral del av organisasjonsstrategien.

coor-logo

Coor bryr seg om mennesker og de er deres viktigste ressurs

I over 20 år har Coor administrert og utviklet servicefunksjoner for kontorer, produksjonsanlegg og eiendommer. Deres fokus på mennesker vender både utover mot kunder og innover mot ansatte, med prestasjonene til sine 11.000 ansatte som er avgjørende for deres suksess.

"Vi jobber med saker som er relatert folk," sier HR Direktør Anders Asplund, "og det er av interesse og verdi for hele selskapet. Vi har ikke et produkt og vi forsker ikke, så det er menneskene som er de viktigste ressursene våre. Vi er en "people-to-people business"."

Digitaliserer performance management

I 2016 implementerte Coor CatalystOnes performance management-løsning for å spore og evaluere ansattes prestasjoner sammen med andre systemer og løsninger i forskjellige land. Ved å bruke dette verktøyet blir Coors ledere målt etter de samme kriteriene i hele organisasjonen.

"Det er viktig for oss å vite hvordan vi skal vokse og samtidig opprettholde kjerneverdiene, kulturen og være kostnadseffektive," sier Caroline Pettersson, leder for People Performance. "Ved å digitalisere informasjonen relatert våre ressurser blir det enkelt å finne, analysere og bruke data. Dette skaper grunnlag for beslutninger og strategisk bedriftsutvikling. ”

Ved å digitalisere lederevaluering spesielt, har HR og ledelse tilgang til dokumentasjon og kan følge progresjon over tid. De er i stand til å se virkningene av ulike forbedringsinitiativer og andre verdifulle data som de kan overvåke og benytte strategisk.

”HR-avdelingen - og selskapet generelt - er nå i stor grad digitalisert. Vi kan se fordelene med å utvide bruken av digitale verktøy og streber etter å gjøre det, sier Espen.

Digitale verktøy er nøkkelen til effektivitet

Digitaliseringen av performance management ved Coor har hatt en betydelig positiv effekt på de tre identifiserte viktige fokusområdene: potensial, ytelse og suksess.

"Vi startet for 20 år siden med syv mennesker, og i dag er vi 11.000 og vokser," sier Caroline. "Det betyr at vi må være så kostnadseffektive og effektive som vi kan, som ganske enkelt ikke er mulig uten digitale verktøy. Kultur og kommunikasjon går hånd i hånd, og på grunn av virksomhetens natur er vi avhengige av gode kanaler for åpenhet og kommunikasjon. ”

Utfordringen

Coor trengte å følge med på ansattes progresjon og evaluere lederskap slik at de kunne iverksette effektive initiativer for å forbedre lederprestasjonene.

Løsningen

Med Continuous Performance fra CatalystOne er Coor i stand til å følge ansattes progresjon over tid, slik at de kan identifisere trender som de kan følge med på og iverksette tiltak strategisk.

Hvorfor valgte Coor CatalystOne?

"Våre ledere måles etter samme kriterier i hele organisasjonen. Systemet gir oss enkel tilgang til verdifulle data som vi kan overvåke over tid og benytte strategisk."

Digitalisering av HR er del av en større endringsstrategi

"Vi startet for 20 år siden med syv personer, og i dag er vi 11.000 og vokser," sier Caroline Pettersson, leder for People Performance. "Det betyr at vi må være så kostnadseffektive og effektive som vi kan, som ganske enkelt ikke er mulig uten digitale verktøy."

Bli med 100+ andre nordiske organisasjoner som allerede håndterer sin HR med CatalystOne HR programvareplattform.

cp-coor

“Kultur og kommunikasjon går hånd i hånd, og på grunn av virksomhetens natur er vi avhengige av gode kanaler for åpenhet og kommunikasjon.”

– Caroline Pettersson, Head of People Performance

Continuous Performance module

Fremtiden til Performance Management er her - og vi kaller det Continuous Performance Management. Det er en revolusjonerende modell som er basert på tilbakevendende prosesser og rask og enkel tilbakemelding mellom alle ansatte.

Vi har laget en enkel og enkel modul som støtter den nye modellen Continuous Performance Management. Les mer om det på vår løsningsside.

Continuous-Performance-Management-System

Kan vi hjelpe deg?

Vi vil gjerne vite mer om din situasjon og hvordan vi kan hjelpe organisasjonen din til å trives og utvikle seg.

Ta kontakt og la oss vise deg hvordan vi kan hjelpe.