Coor digitaliserar sin Performance Management med CatalystOne

Coor har valt att låta ett högt motivationsmedarbetar-index utgöra en nyckeldrivare för hela organisationen snarare än något som bara är av värde för HR. Medarbetarnas prestationer och engagemang är båda viktiga för företagets totala framgång, vilket gör HR till en viktig del av organisationsstrategin.

coor-logo

Coor sätter medarbetarna i fokus eftersom dessa är deras viktigaste resurs

I över 20 år har Coor hanterat och utvecklat servicefunktioner på kontor, produktionsanläggningar och fastigheter. Deras fokus på människor vänder sig både utåt mot kunder och inåt mot de anställda, eftersom prestationen av de 11 000 anställda är avgörande för företagets framgång.

“Vi arbetar med people-frågor,” säger Anders Asplund, Senior VP av HR, “vilket är något som är av intresse och värde för hela vårt företag. Vi har ingen produkt och vi bedriver inte forskning, så det är människorna som är våra viktigaste tillgångar. Vi är en "people-to-people" verksamhet.”

Digitalisering av performance management

Under 2016 implementerade Coor CatalystOnes systemlösning för Performance Management för att kunna följa och hantera medarbetares prestationer tillsammans med andra system och lösningar i olika länder. Tack vare detta verktyg kan Coors chefer utvärderas efter samma kriterier i hela organisationen.

"Det är oerhört viktigt för oss att veta hur vi ska växa och samtidigt behålla våra kärnvärden, vår kultur och förbli kostnadseffektiva," säger Caroline Pettersson, chef för People Performance. ”Genom att data rörande våra medarbetare digitaliseras blir det enkelt att hitta, analysera och använda denna data. Detta skapar en grund för bättre beslutsfattande och en strategisk verksamhetsutveckling.”

Genom att digitalisera utvärdering av ledarskapet i synnerhet, har HR och ledning tillgång till dokumentation och kan följa framsteg över tid. De kan se effekterna av olika ledarskapsförbättringsinitiativ och annan värdefull information som de kan följa upp och agera strategiskt på.

”Vår HR-avdelning - och företaget i allmänhet - är nu digital i god utsträckning. Vi kan se fördelarna med att utöka vår användning av digitala verktyg och strävar också efter att göra det, säger Anders.

Digitala verktyg är nyckeln till effektivitet

Coors digitalisering av Performance Management har haft en tydlig positiv effekt på de tre viktigaste identifierade fokusområdena: Potential, Performance och Succession.

"Vi började för 20 år sedan med sju personer och idag är vi 11 000 och växer," säger Caroline. ”Det betyder att vi måste vara så kostnadseffektiva och effektiva vi kan, vilket helt enkelt inte är möjligt utan digitala verktyg. Kultur och kommunikation går hand i hand, och på grund av vår verksamhet är vi beroende av goda kanaler för öppenhet och kommunikation.”

Utmaningen

Coor behövde hålla reda på medarbetarnas utveckling och kunna utvärdera ledarskapet för att också kunna genomdriva effektiva initiativ för att förbättra ledningsresultatet.

Lösningen

Med Continuous Performance i CatalystOnes HCM plattform, kan Coor följa anställdas utveckling över tid, med möjlighet att identifiera och följa trender samt agera strategiskt på dessa.

Varför valde Coor CatalystOne?

"Våra chefer mäts på samma kriterier i hela vår organisation. Systemet ger oss enkel tillgång till värdefull data som vi kan agera på och följa över tid."

Att digitalisera HR är en del av en större förändring

"Vi började för 20 år sedan med sju personer och idag är vi 11 000 och växer. Det betyder att vi måste vara så kostnadseffektiva och effektiva vi kan, vilket helt enkelt inte är möjligt utan digitala verktyg"

Gör som 100+ andra nordiska organisationer (500-10 000 anställda) som idag hanterar sin HR med hjälp av CatalystOne HCM plattform. 
cp-coor

“Kultur och kommunikation går hand i hand, och på grund av vår verksamhet är vi beroende av goda kanaler för öppenhet och kommunikation.”

– Caroline Pettersson, Head of People Performance

Continuous Performance modul

Framtidens Performance Management är här - och vi kallar den Continuous Performance Management. Det är en revolutionerande modell som bygger på repetativa processer och snabb och enkel feedback mellan anställda.

Vi har skapat en enkel modul som stöder den nya modellen Continuous Performance Management. Läs mer om det på vår lösningssida.

Continuous-Performance-Management-System

Hur kan vi hjälpa dig?

Vi vill gärna veta mer om dina behov och hur vi kan hjälpa din organisation att frodas och utvecklas genom era medarbetare.

Vänligen kontakta oss och låt oss visa dig hur vi kan hjälpa dig vidare.