Choose your language:

Prestasjonsledelse: Få aksept for dine budsjettforslag

Har du forberedt deg selv og beslutningsunderlaget på en slik måte at andre medlemmer av ledergruppen støtter dine forslag?

businesswoman-pondering-over-difficult-assignment.jpg

Som HR-leder har du sikkert mange tanker om hva som bør gjøres for at medarbeiderne skal utvikle seg og prestere best mulig. Utfordringen er at slike tiltak krever investeringer og må inn i budsjettforutsetningene.

Det er mye som kan gjøres for å sikre en mer lærerik, prestasjonsbasert og hyggelig arbeidshverdag. For eksempel kan det iverksettes ulike tiltak for å forbedre målstyringen, kompetansestyringen eller talentutviklingen.

Det er imidlertid ikke alltid like lett å få ideer gjennom til ledelsen, selv om de er gode. Konsept-og idésalg er en profesjon i seg selv, og det er fort gjort å undervurdere hva som skal til for å lykkes. Men fortvil ikke, vi hjelper deg i gang med en fremgangsmåte som hjelper deg med å få aksept for dine budsjettforslag.

Steg 1: Vurder din troverdighet

Still deg selv følgende kontrollspørsmål: Har jeg tilstrekkelig troverdighet til å foreslå denne ideen? Dette dreier seg både om forretningsmessig forståelse og evne til å realisere en idé.

Erfaringene du har høstet fra tilsvarende initiativer tidligere er derfor avgjørende. Dette er fordi ingen vil kjøpe ideen din dersom du ikke fremstår som troverdig. Dette vil du raskt finne ut når du sjekker om idéen er meningsfull for sjefen din og andre nøkkelpersoner i ledergruppen. De vil nemlig være opptatt av å finne ut:

  • Om du har forretningsforståelse og (tilgang til) nødvendig kompetanse for å gjennomføre forslaget
  • Om du er genuint opptatt av deres situasjon og hvordan virksomheten kan forbedres, eller om det er HR-faget og ideen som sådan som driver deg

Dersom du oppfyller disse kriteriene vil de mest sannsynlig vurdere ideen som fornuftig.

Steg 2: Vis hvilke konkrete problemstillinger forslaget vil løse

Her gjelder det å ta utgangspunkt i hendelser og forhold som tar nattesøvnen fra folk. Hvilken smerte finnes og hva kan årsakene være? For eksempel: “Se hvor vanskelig og kostbart det er å finne en erstatning etter produksjonssjefen som akkurat sluttet. Vi er helt uten etterfølgere.” Eller: “Flere av våre dyktigste medarbeidere slutter fordi vi mangler karriere-og talentutviklingsprogram. Rekrutteringskostnadene har aldri vært høyere”.Et tredje eksempel er master data. Manuell oppdatering av personaldata er tidkrevende, men kan automatiseres eller gjøres i self service. Dette vil gjøre hverdagen svært mye enklere for de personene som jobber med dette.

For å konkludere: Dersom du får andre til å se hvor mye bedre deres situasjon vil bli etter at ditt forslag er satt ut i live, vil du mest sannsynlig få støtte fra ledelsen.

Steg 3: Kvalitetssikre ditt forslag

Involver et par gode kollegaer og be dem være djevelens advokat for å sjekke at du har tenkt riktig og at du er forberedt på alle mulige kritiske spørsmål. Selv de modigste beslutningstakere vil være opptatt av å sikre seg, så for å få aksept for dine forslag bør du ha et godt svar for alle innvendinger som måtte komme.

Steg 4: Minimer risikoen

Det er helt avgjørende at du avstår fra fristelsen til å avfeie motstand og innvendinger. Vær heller forberedt med gode forklaringen og gå inn i dialogen om løsninger med dem det gjelder.

Du har antakeligvis hørt “dette har vi prøvd før og det fungerte ikke da,” utallige ganger tidligere. Da gjelder det å synliggjøre hvordan ditt forslag skiller seg ut fra det som har blitt forsøkt før. Konkretiser også hvilke tiltak du tenker å iverksette for å minimere risikoen.

Steg 5: Lag et beslutningsunderlag

Nå skal alle forutsetninger for å presentere saken for ledergruppen, samt be om tilslutning, være på plass. Dette gjøres best i form av et beslutningsunderlag som gjør det mulig for de andre lederne å sette seg godt inn i saken før de gir deg sin støtte.

Lykke til med budsjettprosessen!

Magne Tveter

Magne Tveter, 08. august 2017

Magne har vært med på å bygge opp salgsfunksjonen i CatalystOne. Han har inngående kjennskap til mange av våre kunder og deres behov. Magne er genuint opptatt av å forstå kundenes virksomhet, utfordringer og å finne smarte løsninger som gir målbare resultater.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!