Choose your language:

Hvordan tiltrekke seg talenter fra hjemmekontoret?

talent-fjernarbejde

Det er ingen tvil om at du kan spare både tid og penger på å digitalisere rekrutteringsprosessen, men hvilke signaler sender en digital ansettelsesprosess til aktuelle søkere? En søknadsprosess med intuitiv selvbetjening forteller dagens hjemmekontor-vante jobbsøkere at du er tilhenger av både teknologi og fleksible arbeidsforhold. Dermed blir spørsmålet du må stille deg selv: Er dette et løfte du kan innfri?

Heldigitale rekrutteringsprosesser er blitt del av en større endring i arbeidsmarkedet for jobbsøkere i annerledesåret 2020. Denne endringen har gjort dem til en ny type forbrukere. Store bevegelser i arbeidsmarkedet, grunnet nedgang i noen bransjer og oppgang i andre, har ført til større konkurranse om talentene, også over større avstander. Dette vet de mest ettertraktede kandidatene godt, og det de er opptatt av er å finne ut hva som skiller din bedrift fra andre bedrifter de vurderer.

Hvis det var én ting arbeidstakere lærte av nedstengingene i 2020, så var det hvorvidt arbeidsgiverne deres var klare til å "go digital". Arbeidsgivere som ikke taklet den overgangen særlig bra, og som kanskje fortsatt ikke har fått det til å fungere, risikerer å miste ansatte til andre som har tatt denne utfordringen på strak arm. Med tanke på all tiden folk bruker på nettet til å tilfredsstille små og store behov, så er det fullt forståelig at man ønsker å utføre oppgaver raskt, ved hjelp av intuitiv teknologi, også på arbeidsplassen. Dagens arbeidstakere vet at det går an å samhandle med andre over nett, og at det kan fungere utmerket. Folk har allerede tatt i bruk en rekke digitale løsninger på alle tenkelige områder i livene sine, alt fra digitale legetimer til bildeling og dagligvarehandel på nett.

Ifølge en internasjonal studie gjort av MIT SMR og Deloitte ønsker mer enn 80% av arbeidstakere å jobbe for digitalt orienterte bedrifter og ledere. Så når rekrutteringsprosessen for en ny stilling, dvs. alt fra annonsen, til søknad og signering av kontrakten, gjøres digitalt, kan det skape en forventning om hvordan arbeidshverdagen i bedriften vil være - nemlig at bedriften din er en digital leder. Hvis du følger opp denne forventningen, bidrar det til at den nyansatte virkelig sitter igjen med et inntrykk av å ha kommet til en moderne, fremtidsrettet bedrift.

«En helhetlig, digital rekrutteringsprosess sender tydelige signaler til søkerne om at organisasjonen forstår viktigheten av digitalisering og har en kultur preget av innovasjon og
kvalitet. Dette gjør dere mer attraktive for de beste talentene.»

– Fra e-boken «Digitalisering av rekruttering, onboarding og offboarding»

Å ta imot nye medarbeidere som ikke er fysisk til stede byr på en rekke nye utfordringer i mange bransjer, særlig i bedrifter der man er vant til å være fysisk til stede på arbeidsplassen. Men hvis du er bekymret for at nyansatte vil føle seg alene når de selv får ansvaret for onboarding, er det ingen grunn til det. Hvis den nyansatte tilbys verktøy for å gjennomføre onboarding på egen hånd, forsterkes inntrykket av å ha kommet til en digitalisert arbeidsplass, og arbeidstakeren får dessuten kontroll over arbeidet fra dag én. I tillegg vil det frigjøre tid som alle involverte heller kan bruke på de sosiale og kulturelle sidene ved å ta imot en ny kollega, og det er disse tingene den ansatte kommer til å huske og snakke om senere.

Hvis nye medarbeidere sitter igjen med en følelse av å ha kontroll, at de blir satt pris på og at de ble tatt godt imot første dag i jobben, til tross for at dere ikke kan treffes ansikt til ansikt, er det mye lettere for dem å se for seg en lang, meningsfylt karriere i bedriften.

Hvis du vil lære mer om hvordan digitale prosesser kan bidra til å tiltrekke og holde på talenter, kan du laste ned e-boken vår, «Digitalisering av rekruttering, onboarding og offboarding».

CatalystOne

CatalystOne, 12. februar 2021

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!