Choose your language:

Hvordan komme i gang med Continuous Performance Management?

De siste fem til ti årene har vært intet mindre enn en liten revolusjon i måten organisasjoner håndterer prestasjonsledelse på. I løpet av denne tiden har den tidligere universelle, årlige medarbeidersamtalen blitt erstattet med en mer moderne, iterativ tilnærming – Continuous Performance Management-modellen.

AdobeStock_124626990 - small

Som et resultat vurderer flere og flere organisasjoner å forbedre praksisen de har når det gjelder prestasjonsledelse. Men å gjøre forandringer i en slik omfattende prosess – som angår hver eneste ansatt i organisasjonen – er ikke en liten oppgave. 

Når det er sagt er det absolutt mulig å oppnå en problemfri og vellykket overgang ved hjelp av nøye planlegging og forberedelser.

Sikre forankring i ledelsen 

Alle som har opplevd organisasjonsendringer vet at det er en utfordrende prosess for de fleste selskaper, og at motstand må forventes uansett hva som ligger til grunn for forandringene. Ved å sikre seg forankring hos ledelsen sørger man for at resten av organisasjonen har et sterkt enhetlig eksempel å følge.

Bruk litt tid på å forklare toppledelsen de forretningsmessige fordelene ved å innføre en fleksibel modell for prestasjonsledelse og samtidig svare på spørsmål og imøtegå bekymringer som eventuelt dukker opp.

Som en bonus kan smarte, målrettede spørsmål fra toppledelsen rette fokus mot problemer som ikke tidligere hadde blitt vurdert.

 

Finn beste praksis

Det har aldri vært et bedre tidspunkt enn nå for å innføre en modell for Continuous Performance Management. Det som tidligere ble ansett som en risikofylt metode som ikke var etterprøvd, er nå absolutt en del av det konvensjonelle HR-landskapet. 

Pionerselskaper som Deloitte og Microsoft har banet vei for de som ønsker å følge i deres fotspor. I disse dager finnes det et hav av kunnskap tilgjengelig der ute, inkludert vanlige problemstillinger man støter på og feil man har lært av. 

Å bruke suksesshistorier som grunnlag kan være nyttig for å identifisere mulige verktøy, prosesser og beste praksis som kan hjelpe deg med din egen innføring. 

 

Tilpass fremgangsmåten til din organisasjon

Hver organisasjon er ulik, så selv om det er nyttig å lære om hva som fungerte for andre, er det viktig å huske på at det ikke finnes noen universal fremgangsmåte til prestasjonsledelse.

Bruk det du allerede har av kunnskap og tilpass det til de unike forholdene i din bedrift. Faktorer som kompleksitet i organisasjonen, bransjen den opererer i, beliggenhet, kultur og sammensetningen av arbeidsstyrken vil spille inn på hva som er ’best’ for deg.

 

Forbered organisasjonen

Noe som alt for ofte blir oversett når nøkkelprosesser blir forandret, eller nye introdusert, er hvor klar organisasjonen er. Med større vektlegging på rådgivning og utvikling krever Continuous Performance Management mye mer fra ledelsen enn enkle årlige evalueringer noen gang har gjort.

Riktig opplæring bør tilbys for å sørge for at alle ledere forstår hvordan de skal utføre meningsfulle statussamtaler av høy kvalitet og hvordan de skal kunne gi strukturerte og konstruktive tilbakemeldinger.

 

Høst fruktene 

Organisasjonsendringer krever tid og nøye planlegging. Men med én gang hjulene begynner å rulle, er fordelene ved å innføre Continuous Performance Management vanligvis merkbare veldig tidlig i prosessen.

Ta teknologiselskapet Adobe som eksempel. De opplevde at fraværet til de ansatte sank så mye som 30% kort tid etter de hadde innført den fleksible tilnærmingen til prestasjonsledelse. Eller Cargill, som rapporterte at 70% av de ansatte følte seg verdsatte på grunn av regelmessige statusmøter, eller check-ins, med lederne sine.

Continuous Permormance Management-modellen er et kraftfullt verktøy som har evnen til å endre kulturen i en organisasjon nesten over natten. Med litt fremtidsrettet planlegging kan den med stor suksess bli innført i din organisasjon.

Hope Mears Østgaard

Hope Mears Østgaard, 19. november 2018

Hope Mears Østgaard is Senior Vice President Marketing at CatalystOne. She loves tech marketing and has over the course of her career built the marketing teams for successful growth of several SaaS companies. She is a passionate leader, tech advocate and communicator.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!