Choose your language:

Hva er egentlig prestasjonsledelse?

Lurer du på hva prestasjonsledelse er? I denne artikkelen gir vi deg svaret på hva det er og hvorfor det er nøkkelen til å nå bedriftens overordnede mål.

Nøkkelen til prestasjonsledelse

For det første: prestasjonsledelse er det norske ordet for Performance Management. Og veldig kort fortalt er det en metode for å sikre at bedriftens strategi blir realisert gjennom en kultur som inspirerer til engasjement og prestasjoner.

Prestasjonsledelse er:

En metode som handler om å avklare forventninger, ha klare mål og en retning for den enkelte ansatte. Gode prestasjoner er også helt avhengig av rett kompetanse for å mestre oppgavene. Derfor er motivasjon gjennom påvirkningsmuligheter, god oppfølging, samt veiledning og tilbakemeldinger en viktig del av prestasjonsledelse. Vi må heller ikke glemme anerkjennelse og belønning: når en medarbeider har prestert bra er det en del av prestasjonskulturen å anerkjenne og belønne.


Utfordringene med metoden

Som i alle andre ledelsesmetoder, finnes det også noen utfordringer innen prestasjonsledelse. Mange mislykkes med prestasjonsledelse fordi medarbeidere og ledere ikke tydelig nok ser hvilken verdi metoden gir. Hva er grunnen til dette? Det er flere som mener at det er fordi HR rett og slett er mer opptatt av retningslinjer og rutiner enn å bygge en kultur som inspirerer til engasjement og prestasjoner.

Argumentet mot er at det ikke gir noen verdi lyder som følger: om prosessen for prestasjonsledelse drives på en god måte, vil bedriften kunne se stor effekt og sterke resultater. Det vil si at HR må være med på laget når bedriften går inn for å ha en prestasjonskultur. Dessuten har gode prestasjoner lite verdi med mindre de er direkte rettet mot å nå bedriftens mål. En kultur for prestasjonsledelse må virkelig bygges og deretter dyrkes – og HR spiller førstefiolin som tilrettelegger for nettopp dette.

Så hva kan du gjøre hvis du føler at bedriften din mangler en slik prestasjonskultur? Det er heldigvis en misforståelse å tro at prestasjonskultur er noe som finnes i noen bedrifter og mangler hos andre. Grobunnen for å skape en prestasjonskultur finnes i alle bedrifter – og det er en lederoppgave å skape bevissthet rundt viktigheten og verdien av denne måten å lede på. Først da er det mulig å påvirke kulturen i én bestemt retning.


Kontinuerlige samtaler mellom ledere og medarbeidere er sentralt

iStock-540090422.jpg

I prestasjonsledelse er det viktig at du legger til  rette for kontinuerlig dialog mellom ledere og medarbeidere. Denne dialogen innebærer blant annet oppfølging, veiledning, tilbakemelding og støtte – dette er med på å motivere den enkelte medarbeider til å prestere på sitt aller beste. Samtaler mellom ledere og medarbeidere bør foregå gjennom hele året, både formelle og uformelle. Sett og juster mål kvartalsvis, i takt med den overordnede retningen.


En prestasjonskultur kjennetegnes ved følgende kriterier:

 1. Retning, involvering og prioriteringer.
 2. Tilbakemelding og veiledning.
 3. Tydelige rollebeskrivelser.
 4. Fokus på individuelle mål hos medarbeiderne.
 5. Kompetanseutvikling.
 6. Mulighet for å påvirke.
 7. Løpende oppfølging av mål.
 8. Etterlevelse av verdier.
 9. Anerkjennelse og belønning. 

Nå vet du hva som kjennetegner en prestasjonskultur. Det vil alltid være nyanser fra bedrift til bedrift, kanskje skal dere vektlegge noen av punktene i større grad enn andre, hvis det passer bedriften deres. Men metodikken er at alle disse punktene er tilsvarende viktige for å få frem en ønsket prestasjonskultur. Så hva gjør du for å oppnå dette?


Prestasjonsledelse – hvordan gå frem?

iStock-507689370.jpg

 1. Se over elementene som kjennetegner god prestasjonsledelse og evaluer bedriften opp mot disse. Hvordan er kulturen? Hvilke områder må forbedres og forsterkes for at dere skal kunne si at dere har et godt grunnlag for en prestasjonskultur?
 2. Videre må dere definere nye prosesser eller tiltak som ikke finnes i dag – eller som må løftes opp og frem – for å forsterke prestasjonskulturen i selskapet.
 3. Det er elementært at du hjelper ledere med kunnskap og trening – prestasjonsledelse anses som en helt sentral ledelsesferdighet. Og det er først når ledere har kunnskapen om metoden at de kan se verdien av den.
 4. Det er også essensielt å motivere ledere og medarbeidere gjennom god informasjon om hvorfor prestasjonsledelse er viktig, og hvordan det endrer kulturen på en forbedrende måte.
 5. Til slutt må du sørge for å ha et brukervennlig HR-system som støtter prosessene digitalt, og som hjelper ledere og medarbeidere i arbeidet deres med å fremheve prestasjonskulturen. Dette er helt avgjørende for å lykkes med prestasjonsledelse.

 

Avtar S. Jasser

Avtar S. Jasser, 18. juli 2017

Avtar er administrerende direktør i CatalystOne og har jobbet med HR- og ledelsesprosesser i over 25 år. Han er en av Nordens nestorer innenfor Performance Management og deler generøst av sin kunnskap til både ansatte og kunder. Avtars ledelsesfilosofi er "Leading with a warm heart, a cool mind, and a desire to make a difference for colleagues & customers."

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!