Choose your language:

Hva ser morgendagens HR-ledere etter i en fremtidig arbeidsgiver?

remote-working

Vi har spurt over 100 HR-studenter hva de ser etter i en fremtidig arbeidsgiver. Og – spoiler alert – lønn og goder kommer ikke på pallen en gang når studentene rangerer hva de anser som aller viktigst ved valg av arbeidsgiver.

HR som fagfelt har aldri vært mer i vinden, hatt en mer betydningsfull plass i ledergruppen eller vært gjenstand for graden av anseelse som vi opplever nå i 2022. Etterdønninger av en pandemi som for mange bedrifter har krevd store organisasjonsendringer for å overleve, flere og flere industrier som sliter med å rekruttere nødvendig arbeidskraft, et arbeidsliv i digital transformasjon – alt dette retter søkelyset mot en kompetent og forretningsorientert HR-organisasjon. En HR-organisasjon som har som oppgave å bygge en organisasjon som skal oppfylle selskapets overordnede visjon og strategi.

I takt med at dyktige HR-fagfolk er omtrent like lett å rekruttere som det er å finne vann i Sahara, så opprettes det flere HR-faglige utdanningsløp enn noen gang før på landets høyskoler og universitet. Halleluja! Det lover godt for både bedrifter og medarbeidere. Men hva skal til for å lokke til seg morgendagens HR-ledere?

HR-studenters topp 6 prioriteringer ved valg av arbeidsgiver

 1. Arbeidskultur

  Arbeidskultur tar en knepen førsteplass. 14% av studentene rangerte arbeidskultur som nr. 1, mens hele 40% hadde dette valget på topp 3. Ifølge Great Place To Work, så er kultur samhandling og motivasjon i relasjon til ledelsen, til andre medarbeidere og til selve virksomheten. Dvs. at kultur kan ikke fikses over natten, men må bygges sten på sten basert på tillit, fellesskap og stolthet.
 2. Dyktige ledere

  Hakk i hæl på kultur kommer dyktige ledere. Ikke så overraskende, kanskje, i og med at det er dyktige ledere – spesielt mellomledere som er tett på sine medarbeidere – som legger til rette for å bygge en god bedriftskultur. Gjennom å være gode forbilder, gjennom å demonstrere troverdighet, rettferdighet og respekt bygger lederne engasjement og en tillitsbasert kultur .
 3. Utviklingsmuligheter

  Utviklingsmuligheter sikrer seg 3. plassen på HR-studentenes prioriteringsliste. Ifølge Abelia er kompetanse og utvikling ett av de 8 kjennetegnene på en god og fremtidsrettet arbeidsgiver – og morgendagens HR-ledere er enige.
 4. Karrieremuligheter

  Karrieremuligheter går hånd-i-hånd med utviklingsmuligheter og ferske HR-fagfolk ser etter arbeidsgivere som de kan vokse i og med. På årets toppliste i Randstads employer brand-undersøkelse, finner man «karrieremuligheter» som en gjenganger for hvorfor NRK, Sopra Steria og Aker Solutions er stemt frem til topps i denne undersøkelsen.
 5. God oppfølging

  Nyutdannede HR-studenter ønsker å bli sett og få tett oppfølging av sine ledere. I en artikkel i Ledernytt skriver Jan Gunnar Kaaresen at den ansattes behov for å bli sett som individ er ett av to viktige forhold i arbeidsmiljøforskning. Ledere må ha tid til sine ansatte når de har behov for hjelp, de må være til stede i arbeidsmiljøet og jobbe sammen med - og opp mot dem man leder.
 6. Lønn og andre goder

  Og først inn på en 6. plass kom altså lønn og goder. Men det betyr ikke nødvendigvis at lønn ikke er viktig, men at de fem foregående punktene er vurdert enda viktigere. Lønn og goder bør selvsagt være i tråd med markedet og oppleves relevant og rettferdig.

 

Undersøkelsen er gjennomført våren 2022 blant studenter hos Høyskolen Kristiania. Studentene er fordelt på Bachelor- og Master-studier innenfor HR, ledelse og digitalisering og forventes å fullføre studieløpene sine i 2022, 2023 og 2024.

Hope Mears Østgaard

Hope Mears Østgaard, 16. juni 2022

Hope Mears Østgaard is Senior Vice President Marketing at CatalystOne. She loves tech marketing and has over the course of her career built the marketing teams for successful growth of several SaaS companies. She is a passionate leader, tech advocate and communicator.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!