Choose your language:

Nøkkelen til å bygge en god kultur på arbeidsplassen

Ekspertene avslører: Hemmeligheten bak organisasjoner med en god kultur.

CatalystOne-Customer-Community

Kan du gjette hva som er den éne tingen som alle gode arbeidsplasser har til felles?

  1. Ansatte med høy utdannelse
  2. Gode lønninger, goder og betingelser
  3. De er resultatfokuserte
  4. Et høyt nivå av tillit i relasjoner

Hvis du gjettet alternativ D, kan du gratulere deg selv for riktig svar!

Vi inviterte nylig Great Place to Work til å dele deres hemmeligheter til en god bedriftskultur, og temaet fylte auditoriet vårt. Her er noen av hovedpunktene vi tok med oss.

Tillit er god business – faktisk så bra at alle selskaper burde fokusere mer på å bygge en kultur enn på resultater i seg selv. Studier viser at det er en sterk korrelasjon mellom høyt tillitsnivå og lavt sykdomsfravær. Høyt tillitsnivå påvirker til og med hvordan børsnoterte selskaper presterer. Aksjene til selskaper som er gode arbeidsplasser presterer bedre enn de som ikke har fokusert så mye på kultur. Det er også en beviselig link mellom tillit og forbruk, tillit og kundetilfredshet, samt tillit og en organisasjons evne til å beholde medarbeidere… Og eksemplene er mange flere...

“Culture eats strategy for breakfast” er en velkjent frase fra forretningsguruen Peter Drucker. Logikken bak er enkel: Selv om organisasjonen har verdens beste strategi, men folkene dine ikke kan eller vil, så kommer du ikke dit du ønsker. Også hotelleier Petter Stordalen har nylig fastslått at "kultur er kongen, og at selskaper ikke kan kjøpe, kopiere eller stjele god arbeidskultur.”

Så hvordan går du frem for å bygge en kultur med høyt tillitsnivå som skaper resultater? Det holder ikke at HR ruller ut en omfattende plan for å bygge en bra kultur, eller at toppledelsen slår fast at kultur er viktig. Det er selvfølgelig viktig at HR og toppledelsen er pådrivere i prosessen, men det er mellomlederne som er selve nøkkelen til å lykkes.

Mellomlederne, eller linjelederne, må være gode forbilder for at kulturen skal blomstre og drive frem gode resultater. Ved å være sterke rollemodeller og demonstrere troverdighet, rettferdighet og respekt i sitt daglige lederskap, vil de bidra til å skape en tillitsbasert kultur i hele organisasjonen. Det er de lederne som gjennom å dyrke indre motivasjon hos medarbeiderne sine klarer å skape en kultur der folk vil, og kan! 

CatalystOne

CatalystOne, 01. desember 2017

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!