Mental hälsa på den moderna arbetsplatsen

Ett år av pandemi i ett Europa präglat av isolering, sjukdom, sorg och oro kräver ut sin rätt. Enligt en McKinsey rapport anser 62% av arbetare världen över att mental hälsa är en “top challenge”.

mental-health

Från samtal med vänner, familj och kollegor, lästa artiklar och nyhetssändningar, visar sig trenden tydligt - många har kämpat med mental hälsa under de senaste 12 månaderna. Många har för första gången känt behovet av att ta professionell hjälp.

Mental hälsa och psykologisk trygghet

Även om mental hälsa inte har det stigma som det en gång hade, är anställda fortfarande ovilliga att dela sina problem med chefer. Kanske är de obekväma med att öppna sig för risken att känna sig utsatta eller att att ses som en mindre "perfekt" anställd. Kanske är de oroliga över att riskera sitt jobb på en instabil arbetsmarknad. Mer än någonsin bör psykologisk trygghet bland våra anställda ha högsta prioritet. HR och chefer behöver aktivt vårda en kultur som omfattar förtroende och öppenhet, vilket är en nyckelfaktor för att skapa en psykologiskt trygg arbetsmiljö.

Organisationer måste ta steget och ta mer ansvar när det gäller den mentala hälsan hos sin arbetskraft. Både när det gäller att erbjuda tjänster till sina anställda, utbildning och support för sina chefer och att vårda en stödjande och öppen kultur.

Här är några tips på hur du kan se över den mentala hälsan i din organisation:

  • Var tydlig och öppen om att ni stödjer mental hälsa i er organisation och normalisera de utmaningar er personal möter.
  • Erbjud tjänster inom mental hälsa till anställda som en del av förmånspaketet.
  • Erbjud utbildning till chefer i hur man skapar en psykologiskt trygg arbetsmiljö och hanterar psykiska problem hos sin personal.
  • Starta forum där kollegor kan stödja varandra. T.ex. mindre grupper som gör det lättare att öppna sig och dela på ett mer personligt plan.
  • Se till att dina anställda har en hälsosam balans på jobbet. För mycket eller för lite att göra kan vara lika skadligt.
  • Använd feedback aktivt som ett sätt att få dina anställda att känna sig värdefulla, inkluderade och sedda.
  • Coacha dina chefer och ge dem verktyg för att möjliggöra en nära och meningsfull uppföljning av sina teammedlemmar.

Teknik kan aldrig ersätta mänsklig interaktion. På CatalystOne tror vi dock starkt att tekniken kan frigöra tid och möjliggöra både en ökad och en förbättrad medarbetaruppföljning. Som en del av vår kompletta HCM-suit erbjuder vi lättanvända verktyg för båda Work Balance and Continuous Performance. Work Balance hjälper dig att hjälpa dina anställda att hitta rätt nivå av utmaningar och tillräckligt med tid för att arbeta med dessa utmaningar. Continuous Performance erbjuder verktyg för feedback, one-to-one check-ins, och appraisals.

Låt oss veta om det finns något vi kan göra för att hjälpa till!

CatalystOne

CatalystOne, 19 maj 2021

Få månatliga uppdateringar från bloggen!