Choose your language:

Hva betyr LMS?

glossary_se_lms_87070391

LMS er en forkortelse av det engelske begrepet "Learning Management System" og er et digitalt system som brukes til å administrere og organisere læringsmateriell og -aktiviteter. Et LMS kan brukes av både skoler og bedrifter til å levere e-læringskurs eller til å holde oversikt over deltakernes prestasjoner og utvikling.

Et LMS kan også være en del av, eller et supplement til, et HR-system og bidrar i begge tilfeller til å reduserer den administrative byrden for HR og øke kompetanseutviklingen i bedriften.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.