Choose your language:

Hva er kildekode?

glossary_se_kallkod

Kildekode er den lesbare tekstformen av et dataprogram som brukes til å lage ulike typer programvare. Det er en sekvens av instruksjoner som brukes til å beskrive hvordan programvaren skal fungere og hvordan den skal utføre de oppgavene den er ment å utføre. Kildekoden er vanligvis skrevet i et programmeringsspråk og kan deretter oversettes (kompileres) til en eksekverbar form slik at den kan kjøres på en datamaskin. Programvare kan også distribueres i kildekodeform slik at andre utviklere kan lese, endre eller bygge videre på den.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.