Choose your language:

Hva er et HR-system?

glossary_se_hr_system_246427617

Et HR-system er et forretningssystem for håndtering av organisasjonens viktigste ressurs: medarbeiderne. Et digitalt HR-system gjør det enklere for organisasjoner å automatisere og effektivisere det daglige arbeidet, slik at de kan bruke mer tid på å jobbe strategisk og ta datadrevne beslutninger.

Digitalisering av HR handler ikke bare om HR, men er en endring som bør involvere hele organisasjonen for å bli vellykket.

Det finnes flere ulike typer HR-systemer, hvorav de vanligste er HCM-systemer og HRM-systemer. Enkelt forklart fokuserer et HRM-system først og fremst på vanlige administrative HR-funksjoner, for eksempel prosesshåndtering. HCM, derimot, er et bredere konsept som inkluderer noen HRM-funksjoner, men som også fokuserer på hvordan man kan maksimere verdien av de ansatte.

HCM-systemer er dermed et bredere system med mer strategisk funksjonalitet som HR-analyse og prestasjonsstyring. HCM fokuserer på å maksimere verdien og avkastningen for medarbeiderne i en organisasjon. HRM-systemer fokuserer på å skape og administrere de systemene og prosessene som trengs for å skaffe, lære opp og beholde organisasjonens medarbeidere.

Det finnes ulike forkortelser for ulike typer HR-systemer: HCM, HRM/HRMS, HRIS (Human Resource Information System) eller HR-tech.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.