Choose your language:

Hva er Big Data?

glossary_se_big_data_221017017

Big data er et samlebegrep som brukes om digitalt lagret informasjon, eller data, som er så store at de er vanskelige å behandle med tradisjonelle databasemetoder. Det kan være både strukturerte og ustrukturerte data som kan gi verdifull innsikt hvis de brukes og behandles på riktig måte. Ved å analysere Big Data får vi innsikt som kan brukes til å fatte bedre beslutninger og gjøre det mulig for beslutningstakere å ta informerte og strategiske valg.


New call-to-action

HR-begrep og forkortelser - Dette er vår HR-ordbok

Enten du jobber med HR og vil ha oppfriskning på din kunnskap, eller om du bare er nysgjerrig på å lære deg HR-terminologi, så er denne ordboken for deg.