Hvad er CSRD og hvad betyder det for HR?

De nye regler fra EU vil udfordre HR på forskellige måder - og på samme tid skabe en helt unik chance for at drive organisations forandringer for at skabe en mere bæredygtig fremtid.


Læs mere om CSRD og hvad det betyder for HR her.

csrd3_204475155

 

Hvad er CSRD, og hvad indebærer direktivet?

EU's Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) er et nyt omfattende rapporterings direktiv som vil påvirke hvordan virksomheder rapportere på deres bæredygtighedsindsats.

CSRD dækker over en bred række områder, som blandt andet klima påvirkning, diversitet og inklusion, medarbejderrettigheder, forretningskultur og adfærd. Disse områder er delt op i ESG hovedområderne:  Environment, Social og Governance.

CSRD erstatter de nuværende regler omkring Non-Financial Reporting Directive (NFRD) og er et krav for mellemstore og store virksomheder i EU, så vel som store globale virksomheder der opererer i EU.

De to hovedområder inden for CSRD, der falder ind under HR's ansvarsområde, er ESRS S1, som dækker "Own Workforce" og ESRS G1, som omfatter "Governance". Derfor er det vigtigt at HR holder sig ajour med de nye krav og sikre, at I er i stand til at indsamle de nødvendige oplysninger og data vedrørende jeres medarbejdere og organisation.

 

Læs hele direktivet her

CSRD direktiv: Hvad er forskellen imellem ESG-rapportering og CSRD?

ESG (Environment, Social, Governance) rapportering er tæt relateret til CSRD siden de begge dækker over rapportering af ikke-finansielle data som påvirker bæredygtighed.

Dog er CSRD en udvidelse af de eksisterende regler og indeholder en række mere præcise og detaljerede krav og regler for rapportering standarderne, som gør det nemmere fore investorer og offentligheden at evaluere en virksomheds bæredygtighed og miljø påvirkning.

Den nye standard hedder European Sustainability Reporting Standards (ESRS) og indeholder alle de krav som man skal følge når man rapportere til CSRD.

Virksomheder der ikke overholder de nye nye regler kan risikere bøder op til 10 million EUR eller 5% af den årlige omsætning.

 

Download vores e-bøger om CSRD her

csrd4_462160729

 

Vil CSRD påvirke os?

csrd_small5_627785207

CSRD er obligatorisk for alle store europæiske virksomheder og dem der er børsnoteret i EU, herunder EU-datterselskaber af moderselskaber uden for EU.

Desuden vil det i 2025 også omfatte virksomheder der opfylde to af følgende tre kriterier; mere end 20 millioner EUR i aktiver, en nettoomsætning på 40 millioner EUR eller 250+ ansatte.

På sigt vil det også omfatte SMV'er som er børsnoteret og ikke-komplekse kredit- og forsikringsinstitutioner.

Hvilken data skal jeg registerer?

csrd_small7_565151007

CSRD dækker en bred vifte af forskellige data inden for miljø, sociale og forvaltningsmæssige områder. I alt er der ca 82 oplysningskrav og 1144 datapunkter.

Inden for området Social er der en lang række HR-datapunkter som f.eks. samlet årlig kompensation, grundløn, lønforskel mellem mænd og kvinder, barsels- og familierelateret orlov, antal sygedage, timer brugt på overarbejde osv.

Kontakt os hvis du vil vide mere

Hvornår skal jeg begynde at registrere disse data?

csrd_small6_534476114
Deadlinen for at have implementeret CSRD er:

*1 Jan. 2024 for virksomheder med over 500 ansatte, der allerede er underlagt direktivet om ikke-finansiel rapportering (NFRD). Rapporten skal indsendes i 2025.

1 Jan. 2025 for virksomheder der opfylder 2 af de følgende 3 kriterier:

  • Mere end 250 medarbejdere og/eller
  • 40 millioner EUR i omsætning og/eller
  • 20 millioner EUR i aktiver

Og rapporten skal indsendes i 2026.

1 Jan. 2026 for børsnoterede SMV'er samt for små og ikke-komplekse kredit- og forsikringsinstitutioner. Rapporten skal indsendes i 2027.

* Alle virksomheder kan vælge at udelade nogle af rapporteringskravene det første år. Virksomheder med 750 eller færre ansatte har yderligere indfasninger i løbet af de første to år.

csrd5_621273253

 

Hvad betyder CSRD for HR i Danmark?

De to områder, der direkte påvirker HR, er sektionerne ESRS S1 (Own Workforce) og ESRS G1 (Governance). Begge disse områder vil kræve dokumentation af politikker og processer samt specifikke datapunkter og tal om medarbejderne.

Det betyder to ting: God kvalitet af HR-stamdata er nu vigtigere end nogensinde, og HR er nu rykket helt op i bestyrelseslokalet. Virksomheder kan ikke længere hævde at være et godt sted at arbejde eller have en god work/life balance - uden at fremlægge dokumentationen for det.

Fremtidige generationer af talenter og investorer vil lede efter disse tal, når de evaluerer din organisation - så undervurder ikke vigtigheden af ​​CSRD.

 

Kontakt os om, hvordan CSRD vil påvirke HR

Hvordan registrer man alle disse HR-data, og hvor gemmer man dem?

Processen med at indsamle og registrere CSRD-relaterede data kan naturligvis gøres manuelt, men da I skal rapportere disse tal hvert år (og følge udviklingen af disse tal), bør du overveje at investere i en digital HR-løsning til master data, der understøtter rapporteringsstandarden (hvis I ikke allerede har gjort det).

Desuden kræver CSRD at virksomheder indsender rapporten og dataen digitalt, så de kan være tilgængelige i den kommende European Single Access Point (ESAP)-database.

Hos CatalystOne har vi mange års erfaring med at opsætte HR masterdataløsninger som blandt andet dækker store dele af HR delen til CSRD.

Lad os vise dig, hvordan du kan tage det næste skridt på din HR-digitaliseringsrejse og samtidig forberede dig på CSRD.

 

Læs mere om CSRD her

csrd7_602283487

 

 
 
 
Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at holde dig opdateret om CSRD og andre digitale HR-emner.
 
 
csrd_arrow_form2
 

 

Disclaimer: Denne side er kun til informationsformål og er ikke ment som juridisk rådgivning. Læsere bør udøve deres egen dømmekraft, foretage uafhængig research og konsultere juridisk ekspertise, når det er nødvendigt.