Choose your language:

Velkommen til 2022 – et år med HR i førersetet

fireworks

Enda et år og enda en jul hvor livene våre har blitt begrenset av pandemien. Mange har ikke sett sine kjære på lenge, og kanskje til og med mistet noen uten muligheten til å ta et skikkelig farvel. Mange har fått jobb og arbeidsliv snudd opp/ned – for alltid. Og vi har alle, på en eller annen måte, måttet tilpasse oss endringer. Men vi mennesker har igjen vist utrolig tilpasningsevne. Vi liker det kanskje ikke alltid, men når vi må forandre oss, forandrer vi oss. Og ofte til det bedre. Å lære å omfavne endring bygger motstandskraft og oppmuntrer oss til å finne nye veier.

Som gründer og bedriftsleder ser jeg både det positive og negative når jeg ser tilbake på de siste par årene. I følge OECD Outlook har produksjonen i de fleste OECD-land nå overgått det den var i slutten av 2019. Vi ser et oppsving i global økonomisk vekst på 5,6%, og innen 2023 anslås den til 3,2%, omtrent hva den var før pandemien. Men det er misvisende å bare se på gjennomsnittlige tall som dette. Det gjør vondt å se hvordan forskjellige næringer og nasjoner har blitt rammet av pandemien. Mens noen bransjer er i dyp krise, er andre mer vellykkede enn noen gang. Og mens noen nasjoner har midler til å støtte sin økonomi gjennom krisen, har andre ikke det, og vil lide under langsiktige effekter.

IT-bransjen blomstrer fordi organisasjoner innser at løsningen på mange av deres utfordringer ligger i teknologi. Og mer spesifikt i vår bransje, HR-teknologi, opplever vi betydelig vekst fordi bedriftsledere forstår at for å lykkes i et hybrid arbeidsliv trenger man nye verktøy i verktøykassen.

Jeg vil trekke frem to megatrender som vil påvirke hvordan vi tenker om HR og HR-teknologi i 2022; kampen om talentene og fjernarbeid.

Kampen om talentene

talent-recruitVeksten vi ser i mange bransjer driver etterspørselen etter nye talenter, men tilbudet av ressurser vokser ikke i samme takt. Dette gjelder ikke bare for spesialisert IT-kompetanse eller annen nisjekompetanse, men for et bredt spekter av talenter. IT, helse, utdanning, transport - you name it... Kampen for å ansette nye medarbeidere, men også beholde de man allerede har, videreopplæring og omskolering, er alle store utfordringer fra en arbeidsgivers perspektiv, men gode nyheter for medarbeidere. Medarbeideroppfølging, utvikling og engasjement har aldri vært høyere på agendaen enn nå.

Å holde folkene dine fornøyde og produktive handler ikke bare om lønn og goder, men om interessante utfordringer, personlig utvikling, involvering, fleksibilitet og mye mer. Bedriftsledere må sørge for å utstyre HR og linjeledere med de nødvendige verktøy, teknologi og opplæring for å kunne lykkes i arbeidet sitt. Ledere tvinges nå også til å revurdere hvordan man ansetter. "Hire for attitude and train for skills" har kanskje aldri vært mer relevant enn det er nå. For noen bransjer er det kanskje den eneste løsningen.

Arbeidsgivere må også huske på at hva som anses som en attraktiv arbeidsgiver er i kontinuerlig endring. Millennials, og snart Gen Zs, utgjør majoriteten av arbeidsstyrken vår. Generasjoner som har vokst opp med digitale verktøy, som forventer at software og verktøy på jobben skal ha den samme intuitive brukeropplevelsen som app'ene de bruker på fritiden, som forventer fleksibilitet og mening i arbeidet i langt større gradd enn sine forgjengere. Å forstå disse forventningene er nøkkelen til å knekke koden for både å tiltrekke seg og beholde fremtidige talenter.

Fjernarbeid

remote-workMye har blitt sagt om fjernarbeid og den nye normalen. Fjernarbeid er ikke nytt, men i mange organisasjoner er det det, og det å jobbe utenfor kontoret er i ferd med å bli en etablert del av hvordan arbeid gjøres. Kanskje i den grad at begrepet «Out of office» må endres?

Med mye mer fleksibilitet i hvor arbeid utføres, må alle prosesser, kommunikasjonskanaler og verktøy gjøre arbeidet like meningsfullt uansett hvor og når det gjøres. Enten du er på kontoret, jobber hjemmefra, på en byggeplass, har nattskiftet på et sykehus eller sitter under en palme på strand, bør du få samme oppfølging fra lederen din, ha tilgang til den samme informasjonen og føle deg inkludert og som en del av arbeidskulturen.

Det har vært diskutert om fjernarbeid er døden for kontorlokaler. Siden hybridarbeid nå er det heteste buzz-ordet i næringslivet, er denne myten så godt som avlivet. Men hvordan blir kontorkulturen fremover? Jeg tror at kontoret vil bli viktigere enn noen gang. Ansatte kommer kanskje til å ha mindre kontortid enn før, men når de kommer inn vil de ha høyere forventninger til hvordan kontoret vil hjelpe dem med å bygge relasjonen til sine kolleger, samarbeide, skape verdi og kommunisere. Både med menneskene som er på kontoret, men også de som ikke er på kontoret i dag. Et hybridmiljø hvor du føler energi og blir inspirert av kollegene dine.

Hybridarbeid vil også være en stor lederutfordring. Mange ledere går inn i ukjent farvann og trenger veiledning og opplæring i hvordan de kan lede på distanse. De trenger teknologi som kan støtte dem i å tilby samme oppfølging og oppmerksomhet til alle sine ansatte, uavhengig av hvor de er. Det er ikke så lett å virkelig se dine ansatte når du ikke ser dem ... Nye ferdigheter er nødvendig. Hvis du Googler «leadership skills 2021» vil du se at empati og psykologisk intelligens topper listene. Lederutvikling vil være en del av HRs mange viktige ansvarsområder.

Pandemien har en gang for alle gitt HR sin rettmessige plass ved bordet. HR-organisasjoner gis flere ressurser og investeringene økes. Et uheldig paradoks er imidlertid at med økt etterspørsel etter HR-kompetanse ser vi nå samme mangel på ressurser innenfor HR som på mange andre områder.

Jeg tror at 2022 virkelig vil bli et år for HR og HR-teknologi, og jeg er både begeistret og ydmyk over å være en del av denne reisen. Det nye året vil bringe store muligheter og jeg gleder meg til å komme i gang sammen med alle mine fantastiske kolleger i CatalystOne, kunder, partnere og alle mine gode bransjekolleger.

 

Godt nytt år!

Avtar S. Jasser

Avtar S. Jasser, 13. januar 2022

Avtar er administrerende direktør i CatalystOne og har jobbet med HR- og ledelsesprosesser i over 25 år. Han er en av Nordens nestorer innenfor Performance Management og deler generøst av sin kunnskap til både ansatte og kunder. Avtars ledelsesfilosofi er "Leading with a warm heart, a cool mind, and a desire to make a difference for colleagues & customers."

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!