Choose your language:

Talentkrisen: Strategier for å rekruttere og holde på medarbeiderne i 2023

AdobeStock_542903945_web

“Great resignation”, “great reshuffle” og “quiet quitting”. Dette er begreper som har blitt diskutert en stund, men som fortsatt gir bedriftsledere hodebry.

Å få tak i de beste talentene og å holde på dem er en utfordring for tiden, både grunnet det begrensede utvalget av kandidater og at folk flytter på seg i større grad i det hybride arbeidsmarkedet.

Digital omstilling, hybride arbeidsplasser, klimaomstilling og krav om rettferdig behandling på arbeidsplassen. Dette er bare noen av årsakene til at forretningslivet på kort tid har gjennomgått en fundamental endring av måten vi jobber på.

Overgangen fra en analog til en digital hverdag skaper også et stadig større skille i ferdigheter, samtidig som den hybride arbeidsplassen har åpnet opp nye markeder og muligheter for arbeidssøkerne. Alt dette har ført til at det er vanskelig å få tak i de riktige talentene og tøffere konkurranse mellom arbeidsgiverne.

Samtidig har medarbeidernes ønsker for egen karriere, samt krav til arbeidsgiveren, endret seg raskt.

Større fleksibilitet rundt arbeidssted, balanse mellom jobb og fritid, frihet til å uttrykke seg og mer fokus på mental helse er bare noen av omveltningene vi har sett på arbeidsplassen i de siste par årene.

Dette har også vært med på å omdefinere dagens lederrolle. Forholdet mellom ansatt og sjef er i ferd med å endre seg fra autorativt til humant, det vil si et forhold som er mer autentisk, empatisk og adaptivt.

Bedrifter må ta dette inn over seg, og samtidig se nærmere på hvordan de rekrutterer, onboarder og utvikler sine egne ledere.

Ifølge en fersk studie fra Gartner, hvor ca. 800 ledere ble spurt, var utvikling av effektive ledere det viktigste for 60% av deltakerne, mens 24% svarte at deres tilnærming til lederutvikling ikke fungerte som ønsket.

På tross av et skiftende makroøkonomisk landskap spås det ingen nedgang i kampen om medarbeiderene, og virksomheter må tilpasse sine strategier til dette.

For å lykkes må man finne balansen mellom virksomhetens behov, det skiftende økonomiske klimaet og endrede krav fra medarbeiderne.

Nå som vi er på vei inn i det som er spådd å bli et utfordrende 2023, har vi satt sammen en webinarserie hvor vi forsøker å hjelpe bedrifter med å håndtere talentkrisen på en meningsfull og effektiv måte, både for bedriften og menneskene.

Få med deg de tre delene hvor vi setter oss ned med spesialister og eksperter på disse feltene. Det blir også mulighet for å stille eventuelle spørsmål du måtte ha (webinarene holdes på engelsk):

Mangfold, likhet og inkludering: hvordan stille de tøffe spørsmålene og komme i gang?

dei-fpage
Vi snakker med strateg og tankeleder Chisom Udeze and HR-spesialist Mette de Nully om:

  • Status for mangfold, likhet og inkludering i Norden
  • Beste praksis for mangfold, likhet og inkludering: Hvordan starte diskusjonen og benytte kjøreregler som gjør en forskjell?
  • Hvordan måler du suksess innen mangfold, likhet og inkludering?

Les mer og se webinaret her

 

Freyr Battery: rekruttering og onboarding for det grønne skiftet

freyr-fpage
Hør Head of talent Richard Taylor fortelle om hvordan FREYR skal rekruttere folk til Nord-Norge og snu opp ned på produksjonsbegrepet. Richard forteller om:

  • Hvordan Freyr utvikler innovative tilnærminger til rekruttering og onboarding for å imøtekomme sine ambisiøse rektrutteringsmål
  • Bruk av prospect priming for å finne de rette kandidatene
  • Aktiv bruk av onboarding for å sikre suksess fra starten

Les mer og se webinaret her


Mer endring: lider dine medarbeidere av “endringsutmattelse”?

change-fatigue-fpage

Vi snakker med Change Management ekspertene Maria Kardborn og Eva Törnqvist fra Prasinum om:

  • De 3 kritiske spørsmålene å stille før enhver endringsprosess
  • Hvordan kommunisere endring og få med seg medarbeiderne: Har du en god plan som involverer dem, og ser de verdien av endringen?
  • Resultatmåling: Hvordan følge opp og holde medarbeiderne involverte og motiverte?

Les mer og meld deg på her

 

Aleya Begum Lonsetteig

Aleya Begum Lonsetteig, 27. desember 2022

Aleya Begum Lønsetteig er content marketing manager hos CatalystOne Solutions. Hun har bakgrunn fra journalistikk, næringsliv og markedsføring på tvers av bransjer, i det siste med fokus på Saas-organisasjoner. Hun er lidenskapelig opptatt av kommunikasjon og å hjelpe foretak med å utvikle strategier for kunnskapsbasert markedsføring.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!