Choose your language:

Sikre forankring til Continuous Performance Management

For hvert år som går øker mengden eksempler som støtter opp under effektiviteten til Continuous Performance Management. Som et resultat revurderer flere bedrifter enn noensinne prestasjonsprosessene sine. Men å gjøre omfattende endringer innen prestasjonsledelsen – noe som angår hver eneste ansatt i organisasjonen – er ikke en liten oppgave.

 

2Sikre forankring til Continuous Performance Management

Som med alle andre organisasjonsendringer blir imidlertid prosessen betydelig lettere dersom alle jobber i samme retning mot et felles mål. Dette er grunnen til at det er så viktig å sikre seg forankring på alle nivåer i organisasjonen.

Her er noen av hovedstegene du bør vurdere å ta når du ønsker å vinne hjertene til de ansatte og ledelsen i organisasjonen din i tiden før implementeringen av Continuous Performance Management.

Skap en visjon

Det første skrittet en må ta for å sikre seg forankringer er å effektivt kommunisere fordelene med den foreslåtte endringen. Før folk forstår hvordan ting kommer til å forbedre seg, er sannsynligheten større for at de vil holde seg til det gamle og vante.

Når visjonen har blitt definert bør en detaljert kommunikasjonsplan bli tegnet for å sørge for at alle i organisasjonen forstår budskapet. Bruk tid på å forklare hvordan problemer med den nåværende prestasjonsprosessen kommer til å bli løst, mens du understreker hvordan den nye prosessen kommer til å tilføre ny verdi til bedriften.

Hold kommunikasjonskanalene åpne gjennom hele prosessen for å bygge opp engasjementet og gi de ansatte innsikt i prosessen.

 

Begynn fra toppen

Selv om kommunikasjonsplaner burde ta sikte på å dekke hele bedriften, er ledelsen det beste stedet å begynne. Å sørge for at toppledelsen virkelig forstår årsakene til hvorfor endringen blir satt i gang – og fordelene den vil medføre – hjelper med å skape et sterkt eksempel som resten av organisasjonen kan følge.

Ikke glem å ha målgruppen i bakhodet her – ledergruppen kommer til å ville se det større bildet, samt kortsiktige positive resultater. Dette innebærer å kartlegge fordelene på middels til lang sikt, men også å tegne opp hvordan den nye prosessen kommer til å støtte de nåværende prioriteringene og passe inn med de viktigste bedriftsverdiene.

 

Velg deg noen endringsambassadører

En sterk, samlet toppledelse er viktig, men like verdifullt er det å sørge for at beskjeden ikke bare kommer fra toppen. Det er grunnen til at endringsambassadører – ansatte som virker som talspersoner for den nye prestasjonsprosessen i organisasjonen – kan være et ekstremt kraftfullt verktøy.

De mest effektive endringsambassadørene kommer fra alle mulige nivåer i bedriften, ikke bare fra toppledelsen. Å ha en variert gruppe med ambassadører øker gjennomslaget av budskapet, og det hjelper med å bygge opp en bred forståelse av de foreslåtte endringene.

Endringsambassadører bør holdes velinformert om fremgangen til implementeringen, og bruke kunnskapen sin til å spre ordet gjennom workshoper og spontane møter.

 

Ta imot skeptikere med åpne armer

Som med alle organisasjonsendringer er det ikke til å unngå at man vil finne grader av motstand til den store endringen av prosessene rundt prestasjonsledelsen. Ikke ignorer disse stemmene! Skeptikere kan være en utrolig verdifull ressurs.

Prøv å aktivt invitere skeptikere til avgjørelsesprosessen. De vil bidra med balanse ved å understreke problemer som andre kanskje har oversett, og ved å gi dem en aktiv rolle i diskusjonen er det mye større sannsynlighet for at skeptikerne føler seg engasjerte og inkluderte.

Mange bedrifter undervurderer – eller til og med fullstendig overser – akkurat hvor viktig det er å sikre seg forankring i implementeringen av Continuous Performance. Men å engasjere organisasjonen på et tidlig tidspunkt øker ikke bare sjansen for å lykkes, det vil også – i de fleste tilfeller – resultere i en mer robust og effektiv prestasjonsprosess.

 

Svein Erik Myhr

Svein Erik Myhr, 19. desember 2018

Svein Erik is dedicated to great communication. As Marketing Manager he spends his days finding the very best ways we can offer business value to our prospects and customers.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!