Choose your language:

Samarbeid mellom HR og IT i 2020

HR-IT-report-2020

Vi har nylig gjennomført et direktesendt webinar om samarbeidet mellom HR-IT i Skandinavia - basert på resultatene fra en studie og den påfølgende rapporten vi ga ut i mars, som fokuserte på ITs syn på HR-systemer og HR generelt.

Hvis du savnet vårt live webinar, kan du selvfølgelig se innspillingen av webinaret her, men hvis du bare vil hoppe rett til hovedkonklusjonene, så er dette blogginnlegget for deg.

IT-strategi for HR

Vi så først på viktigheten av å ha laget en IT-strategi for HR, og hvilken effekt det har på forholdet mellom HR og IT. Resultatet av rapporten var klart; Når det er en IT-strategi for HR, fører det til en større tilfredshet med samarbeidet mellom HR og IT.

Da vi diskuterte det med våre panelmedlemmer, kom disse tilleggspunktene frem:

  • En tydelig HR-IT-strategi vil ta hensyn til de forskjellige avdelingers behov for en felles datakilde og automatiserte prosesser.
  • I selskaper (som våre gjester fra Sigma) som har betydelig ansattes omsetning, er automatisering og effektivitet i on- og offboarding prosesser veldig viktig både fra HR og IT perspektiv.
  • Tilpasningen av nye prosesser og teknologi handler om mennesker, noe som gjør HR til sentrum for digital transformasjon.
  • En tydelig IT-strategi for HR hjelper ikke-teknisk personale til å navigere den digitale transformasjonen.
    Access Management og datasikkerhet.

Rapporten vår konkluderte også med at 95% av IT-fagfolk ser på Access Management som veldig viktig. Igjen er logikken i HR-IT-samarbeid åpenbar, ettersom dataene som brukes som grunnlag for tildeling og tilbakekall av systemtilganger skal komme fra sikre, godt vedlikeholdte HR-masterdata. For eksempel: Med mange ansatte som går om og om bord hvert år, er det viktig å sikre at ingen har upassende tilgang til sensitive data. Integrasjon og automatisering mellom HR-masterdata og Access Management tar seg av dette.

Overholdelse av GDPR ved håndtering av lønns- og helsedata handler ikke bare om å følge reglene, et brudd kan potensielt føre til store bøter og tap av ISO-sertifiseringer og omdømme.
Når HR-stamdata ikke digitaliseres riktig, eller hvis HR-stamdata er bosatt i mange forskjellige systemer, blir tilgangskontroll en uhåndterbar og manuell prosess, noe som kan føre til feil og risikoen for upassende tilgang til sensitive data.

Datasikkerhet og tilgangshåndtering blir prioritert mer og oftere når man investerer i HR-systemer, og IT blir stadig mer involvert i anskaffelsesprosessen for HR-teknologi. Både HR og IT er viktige interessenter i utvelgelsesprosessen, noe som gjør et velfungerende samarbeid viktig.

Effekten av COVID-19 på IT og HR

Det er nesten umulig å unngå å snakke om koronaviruset i disse dager, men det er veldig relevant å gjennomgå hvordan COVID-19 har lært oss mye om verdien av HR-systemer og deres evne til å støtte både HR og IT i krisetider. Hovedpunktene som vårt panel identifiserte var:

  • Tilgang til sentraliserte ansattdata av høy kvalitet er avgjørende.
  • Konstant kontroll over antall heltidsansatte, på reduserte timer, sykefravær, og deres nøkkelkompetanse osv.
  • Pålitelig systemstøtte for effektivt å bringe folk tilbake til jobb.

I tillegg er det også verdi å støtte en profesjonell offboarding for de ansatte som er permittert i forbindelse med krisen.

Hva nå?

Tom Olberg, ERP-rådgiver i Devoteam, hadde dette rådet for selskaper som ønsker å dra nytte av kunnskapen og erfaringene de siste månedene:

"Strukturere og øke kvaliteten på dine ansattes masterdata slik at du kan digitalisere prosessene dine og dra nytte av teknologier som AI og Machine Learning når du er klar for dem."

Hvis du ønsker å lese mer om detaljene og rapporten bak webinaret, kan du laste ned og lese hele rapporten nedenfor.

Zoë Harris

Zoë Harris, 06. juli 2020

Zoë Harris is a content marketing specialist who has worked with companies across the Nordics and the world since moving from Australia in 2006. With a background in communication strategy, UX writing, creative writing, and copywriting/editing, she's inspired by the human stories that make each business or organisation unique.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!