Choose your language:

Prestasjonsledelse: Hvordan øke de ansattes engasjement?

medarbeidersamtale-1Det er ingen hemmelighet at engasjerte medarbeidere er mer produktive, kundefokuserte, lojale og verdifulle for sin virksomhet. Undersøkelser viser hvor kritisk engasjement faktisk er for utvikling av vekst, resultater og selskapsverdi. Hvordan kan dette ha seg?

 

Hva undersøkelser sier om engasjement

Studier viser (bl.a. Towers Perrin – Global Workforce Study 2011):

  • Kun 1 av 5 sier at de er engasjert på jobben
  • Det er klar sammenheng mellom engasjement og turnover. Jo høyere engasjement, desto lenger planlegger man å forbli i virksomheten.
  • Nesten en tredjedel av medarbeiderne mener at deres ledere ikke setter tydelige mål
  • En tredejedel sier at de mangler autoritet til å gjøre jobben sin effektivt
  • 40 % sier at de ikke blir fulgt opp jevnlig

Hvordan gjenkjenne en engasjert medarbeider?

Blant flere ulike definisjoner  kom jeg over denne, som beskriver godt hva som kjennetegner en engasjert medarbeider:

  • Bruker sin kunnskap/sitt talent hver eneste dag
  • Presterer jevnlig på et høyt nivå
  • Bygger aktivt profesjonelle nettverk
  • Er i ett med/etterlever virksomhetens verdier
  • Er full av energi

Av dette går det tydelig frem at en tilfreds medarbeider ikke nødvendigvis er det samme som en engasjert medarbeider. Det kan være noe å tenke på neste gang du skal gjennomføre en klimaundersøkelse.

Hva kan vi gjøre for å påvirke ansattes engasjement?

Hva kan vi så gjøre for å stimulere engasjementet og samtidig forhindre at våre ansatte opplever frustrasjon?

Her følger noen enkle grep.

1.       Sett tydelige mål og forventninger

Medarbeidersamtalen er arenaen for å konkretisere mål og forventninger og kople individuelle mål til virksomhetens overordnede mål. SMART-metoden er et godt hjelpemiddel for å sikre tydelighet i målformuleringene.

2.       Tilby mulighet for personlig utvikling og vekst

Systematisk arbeid med karriereplaner og talentutvikling er viktig.. Det vil alltid oppleves målrettet og inspirerende dersom personlige utviklingstiltak rettes direkte mot de kravene som ligger i stillingen og avtalte de målene som er avtalt.

3.       Følg opp!

Introduser faste månedlige eller kvartalsvise oppfølgingsmøter som en del av pretasjonsledelsesprosessen. Her får leder anledning til å fange opp eventuelle avvik, gi feedback på prestasjon og korrigere målbildet hvis nødvendig.

4.       Anerkjenn og belønn!

Tenk på karrieresteg, forfremmelser, kompetanse- og lønnsutvikling. Det er viktig å trene ledere i å foreta evalueringer av prestajoner, kompetanse og atferd. Likedan er det avgjørende at ledere kan møtes for å kalibrere sine evalueringer . På den måten vil anerkjennelse og belønning over tid skje på et mest mulig objektivt grunnlag og medføre at beslutninger oppleves som rettferdige for de ansatte.

Så kjære leser, ingen grunn til å vente. Start arbeidet med å forbedre engasjement og produktivitet nå!

Catalystone.com

Catalystone.com, 07. september 2016

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!