Choose your language:

Peopletech 29.08.19 – det nye samlingspunktet for IT og HR

Trude-Hole

Peopletech ble avholdt 29 august, med nærmere 500 deltagere. Dette var første gang konferansen ble arrangert, og første av sin sort med hovedfokus på å samle både HR- og IT-ledere på en felles arena for deling av erfaring og kunnskap om hvordan HR og IT sammen kan bidra til mer verdiskapning, sikkerhet, compliance og kostnadsreduksjon.

 

Klikk på knappen over for å se en video fra eventet. Kilde: Gobi

Peopletech1Martin Jonassen, rådgiver i Martin Jonassen AS, foreleste om hvordan HR-data bør flyte for å best kunne dekke organisasjonens behov. Stadige endringer i hvordan data styres skaper utfordringer med langtidslagring og vedlikehold av persondata. IT er nå i langt større grad avhengig av høy kvalitet i HR-dataene, blant annet for å oppnå optimal identy og access management (IAM). Forenklede datasett og konsistens på tvers av systemer vil være til stor hjelp. Videre forklarte han hvordan integrasjon og samarbeid mellom IT og HR er kritisk for å sikre en effektiv data-flyt.

Peopletech2

Trude Hole, kommunikasjonsdirektør i Bouvet, presenterte hvordan Bouvet har implementert CatalystOnes HR-system, og bruker sin HR-masterdata som kjernen i intern digitalisering. I samarbeid med CatalystOne og Sesam har Bouvet skapt et systemlandskap som bidrar til effektiv on- og offboarding av over 300 medarbeidere per år, der systemene deler data, automatiserer arbeidsflyter og gir grunnlag og mulighet for en langt mer innovativ kommunikasjon, organisasjonsdrift og utvikling enn tradisjonelt. Endringer i HR-systemet oppdaterer alle systemer som belager seg på informasjon om personer. For eksempel er HR-systemet integrert mot et helt nytt intranett hvor medarbeidere får servert essensiell informasjon relevant for deres rolle. Videre, om noen begynner, slutter eller endrer rolle i selskapet vil denne endringen oppdateres i HR-systemet. Herfra blir rett informasjon spredt ut i kjernesystemer som intranett, lønn og timeregistrering, og personens tilganger og lisenser vil til enhver tid gjenspeile personens status og rolle i HR-systemet.

Flere av de andre foredragsholderne snakket om hvordan sentralisert masterdata bidrar til økt datasikkerhet og personvern, hvordan integrasjoner gir HR-systemet mer forretningskritisk verdi, og forenkler hverdagen gjennom automatisering.

Det var også avsatt tid til startups som fortalte om sine mange spennende og innovative prosjekter. Alicia Partee fra Generation Mobility, fortalte om sitt prosjekt som tar for seg hvordan man kan få sterke emosjonelle reaksjoner relatert til endret livssituasjon, som for eksempel relokasjon. Deres prosjekt går ut på å bruke teknologi til å hjelpe mennesker gjennom en relokasjon og hjelpe bedrifter med å holde på internasjonale talenter. Gjennom deres app kan man få online rådgivning på sitt lokale språk og annen hjelp for å sikre at en ansatt trives og støttes gjennom en relokasjon til et annet land.

Det er sterk kamp om utviklertalent - Heidi Frost Eriksen fra Technebies fortalte om hvordan bedrifter lettere kan rekruttere utviklere, og hvordan måle programmeringsferdighet på en objektiv måte. Dette gjør en i stand til å raskere rekruttere utviklere med rett kompetanse.

Vi tilbringer stadig mer tid i møter, uten nødvendigvis se klare resultater - Jørgen Solberg fra Decisions presenterte deres software for å forbedre effektiviteten på møter. Decisions software automatiserer en rekke prosesser rundt møter, noe som i tur gjør møter mer effektive.

gobi-video

Kristofer Lande fra Gobi fortalte om Gobis reise fra studentleiligheten på NTNU til Silicon Valley og nå til Norge, hvor de har lansert Gobi som en løsning til bedriftsmarkedet. Kristoffer forklarte hvordan Gobis stories kan brukes for å tiltrekke seg de riktige arbeidstakerne gjennom å dele videoinnhold tilpasset målgruppen (studenter) på mobile plattformer.

Representanter fra IBM, Fitbit, Rainfall og Computerworld holdt en diskusjon rundt tech og fremtidens behov. Torbjörn Hägglöf – Konsulent, Cognitive Business i IBM påpekte at vi trenger innsikt fra data, men dataen kan være ustrukturert. Datamaskiner forstår vanligvis ikke menneskelig data, men AI holder på å forandre dette.

Meld deg på vår e-post liste for å motta invitasjoner til fremtidige konferanser og seminarer, og besøk vår ressurs-side for webinarer og e-bøker som kan hjelpe deg å finne HR løsninger og råd om prosesser som forbedrer effektivitet og trivsel i din organisasjon.

Peopltech3

 

Svein Erik Myhr

Svein Erik Myhr, 02. september 2019

Svein Erik is dedicated to great communication. As Marketing Manager he spends his days finding the very best ways we can offer business value to our prospects and customers.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!