Choose your language:

Endringsledelse innen digital transformasjon

Skiftet mot digitale arbeidsplasser har pågått en tid. Papirnotater og faks, for eksempel, ga vei for e-post for mer enn tjue år siden. I det siste føles det som om skiftet plutselig har akselerert. Det er mye fokus rundt økt utnyttelse av teknologi på arbeidsplassen, og det får noen ledere og ansatte føle at de har et endeløst teknologigap å ta igjen.Digital-Change-Management-1

Spesielt HR-fagfolk må være klar over både fordelene og risikoen ved digitalisering. Dette gjelder ikke bare introduksjon av digitale HR-prosesser, men også i en generell forstand gitt virkningen disse endringene vil ha på deres organisasjon og de ansatte.

Endringer i hvordan og hvor vi jobber

Etter hvert som arbeidsplasser som er digitalt tilrettelagt har fått prominens, har flere begynt å jobbe eksternt på jevnlig basis, eller til og med på heltid. Team er spredt over hele verden, og grensen mellom arbeid og personlig tid har blitt uklar.

I løpet av de neste par årene vil utrullingen av 5G-nettverk over hele verden å gjøre mobilt arbeid  og utenfor vanlig arbeidstid en realitet for mange mennesker. Selv om dette skaper fleksibilitet og kan hjelpe folk med å tilpasse arbeid til familie- og fritidsaktiviteter, betyr det også at det kan bli vanskeligere å ta en skikkelig pause fra jobben.

I en verdensomspennende undersøkelse fra 2019 av folk som arbeider mobilt sa 40 prosent av de spurte at den største fordelen med fjernarbeid var økt fleksibilitet. Imidlertid sa mange av dem også at de slet med å koble fra jobben og opplevde ensomhet og kommunikasjonsvansker.

Økt fokus på datasikkerhet og personvern

I en tidsalder med GDPR er personopplysningene og sikkerheten noe alle bryr seg om, og flere mennesker enn noensinne forstår rettighetene sine når det gjelder hva selskaper vet om dem. Som sådan forventer de med rette at selskapene de handler med, samt arbeidsgivere deres, skal respektere disse rettighetene og overholde loven.

Når digitale nettverk blir raskere hele tiden, har dataoverføringshastigheten økt eksponentielt. I dag er det veldig lite tid til å stoppe et datainnbrudd fullstendig, selv når det oppdages raskt. Dette betyr at systemene dine må være sikre ved design. Selv om det kanskje høres opplagt ut, har du vurdert HR- og ansattdataene dine? Det er fremdeles mange selskaper som oppbevarer sensitive personelldata i usikrede regneark eller andre mindre enn sikre systemer.

 

Endringsledelse i seg selv er i endring

Selv om det kan være fristende å hoppe i det og ta i bruk den nyeste teknologien, og stole på at ansatte fikser endringen, må du ha et større perspektiv i bakhodet. For å være konkurransedyktig - både når det gjelder kunder og for å bli sett på som en ønskelig arbeidsgiver - er det best å ikke forhaste seg med endringer bare for endringens skyld. For å omfavne den digitale transformasjonen må du vurdere hvordan alle i organisasjonen vil håndtere og implementere endringen.

Det har vært en økning på 6% i antall permanente endringslederstillinger siden 2011, med dette antatt å øke når disiplinen for endringsledelse modnes og mer anerkjent. Selv om mange endringsledere i dag påtar seg ansvaret for endringsledelse som en del av deres nåværende rolle, er det et faktum at stillinger viet helt og holdent til endringsledelse blir mer vanlig, noe som tyder på noe større. Nemlig at endringen skjer så raskt og så ofte, at spesifikk kompetanse er nødvendig for å håndtere denne tilstanden av å være i stadig endring godt.

Alt dette har mye å gjøre med den digitale transformasjonen på arbeidsplassen. Bedrifter som lykkes med å administrere overgangen til ny teknologi, forstår at teknologien i seg selv bare er en del av løsningen. Å få ansatte om bord med årsakene til og fordelene med endringen er en større utfordring - og den viktigste for å klare det.

 

Å komme i gang med å endre det store bildet

Hvis du ikke er sikker på hvor du skal begynne med å forberede de ansatte på en endring i arbeidssituasjonen, er du ikke alene. Ikke alle har en dedikert endringsleder - eller vet hvordan de skal overbevise øverste ledelse om behovet for en.

Derfor setter vi sammen en enkel, men omfattende guide til endringsledelse med HR digitalisering i tankene. Last ned vår e-bok, Endringsledelse, nedenfor for å ta noen av gjetningene fra å introdusere en ny måte å jobbe i organisasjonen din. 

Zoë Harris

Zoë Harris, 23. mars 2020

Zoë Harris is a content marketing specialist who has worked with companies across the Nordics and the world since moving from Australia in 2006. With a background in communication strategy, UX writing, creative writing, and copywriting/editing, she's inspired by the human stories that make each business or organisation unique.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!