Choose your language:

Lønnsjustering: 7 måter et HR-system kan forenkle prosessen på

salary-review-stress-1200x801px

Tiden på året hvor du som leder må ta noen vanskelige avgjørelser om ditt teams kompensasjon er her igjen. I år vil disse avgjørelsene sannsynligvis bli enda vanskeligere enn vanlig, siden levekostnadene har økt betydelig for de fleste. Men HR-teknologi kan hjelpe.

Virkeligheten for mange ledere er at når fagforeningene har kommet til enighet (hvilket vanligvis setter presedens for resten av samfunnet), må de foreta budsjettallokeringer innen kort tid. Hvis dette fortsatt er en manuell eller Excel-basert prosess, kan det være stressende og utfordrende å jobbe effektivt og samtidig beholde oversikten.

Lønn og HR-system

Den gode nyheten er at et HR-system som støtter lønnsjustering kan gjøre prosessen litt mindre smertefull. Her er noen eksempler på hvordan:

1. Medarbeiderinformasjon og prestasjonsdata

En sentralisert database med medarbeiderinformasjon (master data) og prestasjonsdata gir ledere mulighet til raskt å få innsikt i hvem i deres team som har levert en god prestasjon og nådd sine mål, og blant annet bruke dette til å ta informerte beslutninger om lønnsjusteringer.

2. Lønnsjusteringsprosessen

En effektiv prosess rundt lønnsjustering krever at lederen har en helhetlig oversikt over de ansatte, deres nåværende lønn og tildelt budsjett. Et HR-system som støtter lønnsjustering kan gi ledere denne oversikten med tilgang til historiske lønnsdata og annen relevant informasjon, for å hjelpe dem med å ta informerte lønnsbeslutninger. Den kan også automatisere varslinger og påminnelser for å minne ledere på lønnsjusteringsfristen og sikre at prosessen fullføres i tide. 

3. Automatisert budsjettallokering


Et HR-system som støtter lønnsjustering (som CatalystOne) kan bidra til å automatisere budsjettallokering, for eksempel ved å sørge for at budsjettet fordeles rettferdig i teamet. Det kan også være nyttig for HR å sette opp ulike budsjettgrupper, slik at ulike grupper får tildelt ulike beløp. Det kan for eksempel være de som jobber etter tariffavtale eller de som er heltids- og deltidsansatte. Systemet kan også vise historisk lønnsutvikling eller importere markedsverdi, noe som gjør det lettere for ledere å fordele budsjettet.

4. Budsjettjusteringer i sanntid

Hvis budsjettene endres, vil budsjettjusteringer i sanntid hjelpe ledere til å reagere raskt på endringene. Når for eksempel selskapets lønnsbudsjett for året er avtalt, kan de oppdateres i systemet og alle ledere kan se nøyaktig hva dette betyr for teamet deres med en gang.

5. Dokumentasjon

En automatisert dokumentasjonsprosess sikrer at hele lønnsjusteringen er transparent og godt dokumentert. Et HR-system kan automatisk generere rapporter og dokumentasjon om budsjettfordelingen, noe som gjør det enklere for HR- og lønnsavdelingen å sikre en korrekt prosess.

6. Analyser

Analyse av budsjettallokering og kompensasjonsmønstre hjelper ledere med å ta informerte og datadrevne beslutninger om teamets lønn og kompensasjon. Systemet kan for eksempel importere data om levekostnadene i ulike områder, eller virkningen av markedstrender på kompensasjonsnivåer, slik at ledere kan justere teamets kompensasjon deretter.

7. Budsjettprognoser

Et HR-system som støtter lønnsjustering gir ledere budsjettprognoseverktøy som kan hjelpe dem med å planlegge for fremtidige lønnsbehov og kostnader. Systemet kan forutsi fremtidige kompensasjonskostnader basert på faktorer som forventet vekst eller medarbeideromsetning, noe som gjør det enklere å planlegge for fremtidige lønnsbehov og justere budsjetter ut fra dette.

Oppsummering

Et HR-system som støtter lønnsjustering hjelper ledere med å forenkle og effektivisere prosessen, fordele budsjett raskt og effektivt foreta budsjettjusteringer og automatisere dokumentasjon.

Ved hjelp av gode analyser og data kan ledere ta informerte beslutninger om teamets lønn og kompensasjon som er i tråd med organisasjonens økonomiske rammer. Dette kan bidra til å beholde talenter, tiltrekke seg nye ansatte og sikre at ansatte føler seg verdsatt og belønnet for deres bidrag til selskapets suksess.

 

Aleya Begum Lonsetteig

Aleya Begum Lonsetteig, 19. mai 2023

Aleya Begum Lønsetteig er content marketing manager hos CatalystOne Solutions. Hun har bakgrunn fra journalistikk, næringsliv og markedsføring på tvers av bransjer, i det siste med fokus på Saas-organisasjoner. Hun er lidenskapelig opptatt av kommunikasjon og å hjelpe foretak med å utvikle strategier for kunnskapsbasert markedsføring.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!