Choose your language:

Hvordan jobbe med organisasjonsutvikling?

Hva må til for å gjøre en god jobb innen organisasjonsutvikling? Er det vanskelig eller lett? Og finnes det noen nøkkelpunkter du bør få med deg angående dette?

iStock-607874324.jpg

Vi tar for oss hva organisasjonsutvikling er og hvordan du bør jobbe med det.

Hva er egentlig organisasjonsutvikling?

Organisasjonsutvikling handler i bunn og grunn om hvordan du får en organisasjon til å fungere optimalt. Det høres kanskje enkelt ut, men det er ikke nødvendigvis det. Organisasjonsutvikling er en kontinuerlig prosess, og ikke et enkelt initiativ. Det vil si at du alltid kan forbedre det du driver med. Derfor må tiltakene bedriften din iverksetter være målrettet. Områdene i organisasjonsutvikling dreier seg om å:

  1. Tilegne seg ny kompetanse.
  2. Utvikle nye samarbeids­former.
  3. Endre adferd for å oppnå organisasjonens mål.
  4. Utvikle og etablere nye strukturer i bedriften.
  5. Å lage en ny inndeling av organisasjonen.

Alle med fartstid i arbeidslivet, vet at det å kontinuerlig utvikle organisasjonen i riktig retning og å gjennomføre endringer, er tidkrevende og hardt arbeid. I tillegg settes du ofte under stort press.

Hardere konkurranse, dårlig lønnsomhet, høyt sykefravær og turnover kan være noen av årsakene til at det haster å komme i gang med organisasjonsutvikling, dersom du ikke har jobbet jevnt og trutt med det hele veien. For å komme godt i gang og for å forkorte tiden det tar, anbefaler vi at du gjør følgende:


Hvordan drive organisasjonsutvikling?

  1. Utarbeide en tydelig hensikt med organisasjonsutviklingen.
  2. Sette individuelle mål som støtter overordnet strategi.
  3. Få leder til å følge opp og støtte den enkelte i å nå sine mål.
  4. Skape og følge en individuell kompetanseplan som støtter virksomhetens målsetting.

Det viktigste i arbeidet med organisasjonsutvikling, er etablering av gode prosesser, utvikling av ledere og kommunikasjon. Andre områder som også er viktige er kompetanse og ikke minst digital støtte til organisasjonsutviklingen.

Uten et HR-system kan du ikke drive god og effektiv organisasjonsutvikling. Alternativet – som er manuelt arbeid – er uoverkommelig med mindre bedriften er veldig liten. Derfor er det for de alle fleste bedrifter helt nødvendig med systematikk og digitale verktøy.

 

New Call-to-action

Avtar S. Jasser

Avtar S. Jasser, 20. juli 2017

Avtar er administrerende direktør i CatalystOne og har jobbet med HR- og ledelsesprosesser i over 25 år. Han er en av Nordens nestorer innenfor Performance Management og deler generøst av sin kunnskap til både ansatte og kunder. Avtars ledelsesfilosofi er "Leading with a warm heart, a cool mind, and a desire to make a difference for colleagues & customers."

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!