Choose your language:

HR- og lønnseksperter slår seg sammen

Arribatec-top-image_Press

Arribatec, en global leverandør av ERP- og lønnsløsninger, og CatalystOne, en av de ledende skandinaviske leverandørene av HR-systemer, har gått sammen for å danne en teknologisk allianse for å tilby en komplett, skalerbar løsning for å digitalisere og automatisere forretningsprosesser på tvers av fagområder som f.eks. HR, ERP og Lønn.

«Vi finner partnerskapet mellom Arribatec og CatalystOne som en naturlig forlengelse av kravene fra våre kunder for å redusere kompleksiteten og minimere antall kontaktpunkter. Med vårt partnerskap løfter vi HR-løsningene til nye høyder og gir enda mer verdi for våre kunder ved å binde systemer og prosesser sammen for å hjelpe kundene til å nå det fulle potensialet i sin digitaliseringsreise.» – Svein Erik Myhr fra CatalystOne Solutions.

Når det fulle potensialet i digitaliseringsreisen

Digitaliseringsreisen starter ofte med forretningssiloer som prøver å løse sine egne effektivitetsproblemer, redusere kostnader og øke verdiskapingen. Om du kun ser på prosesser innenfor en enkelt silo, vil du fortsatt slite med prosesser på tvers av siloene. Et godt eksempel er; hvordan mange bedrifter har digitalisert HR- og lønnsprosessene sine separat fra hverandre. Om HR og Lønn ikke er synkronisert, og data som deles på tvers av siloene ikke blir vurdert i digitaliseringsprosjektet, vil du ikke kunne nå det fulle potensialet. Videre har også IT en viktig rolle, både i digitaliseringsreisen generelt, men også i hvordan de kan dra nytte av de automatiserte prosessene.

Èn enkelt kilde

Mye av dataene fra Lønn, HR og ERP deles, og derfor legges det mye data inn flere steder som må oppdateres manuelt flere steder, noe som skaper unødvendig høye krav til dataverifisering og stor risiko for menneskelige feil. Men med dette partnerskapet mellom CatalystOne og Arribatec, kan vi eliminere behovet for å ha flere versjoner av samme data lagret på flere steder, noe som er mindre tidkrevende og reduserer sjansen for datainntastingsfeil.

«Vi opplever at stadig flere organisasjoner, som vil ha stor grad av digitalisering, ønsker at deres prosesser og systemer skal integreres slik at informasjon og data flyter fritt og gir effektivisering og automatisering. Med dette partnerskapet kan vi tilby "én løsning" for både ERP, lønn og HR.» sier Emma Bray fra Arribatec.

Ved å kombinere og integrere løsningene fra Arribatec og CatalystOne vil du få bedre prosesskvalitet, en skalerbar systemintegrasjon, forbedret dataflyt og kvalitet på data – og til slutt en bedre medarbeideropplevelse for dine ansatte.

Videre resulterer integrasjonen i mer prosessautomatisering og mindre datavedlikehold enn nødvendig, på tvers av flere systemer. Endringer i organisasjonen gjenspeiles først i HR-systemets masterdata. Ved å utnytte denne kunnskapen kan bedrifter ha stor nytte av en helhetlig tilnærming til hvordan endringer påvirker andre deler av organisasjonen. På denne måten kan endringer i HR automatisk reflekteres i systemer som støtter for eksempel IT og lønn. Dette vil øke effektiviteten og kvaliteten, samtidig som en større del av organisasjonen sparer tid på administrative oppgaver som manuell datainntasting, kvalitetssikring, lisenskontroll og tilgangs- og identitetshåndtering, for å nevne de vanligste. Målet er å gjøre livet enklere for både lønns-, økonomi-, IT- og HR-fagfolk.

Ingen grunn til å nøye seg med one-size-fits-all

Bedrifter som ønsker å erstatte eller oppgradere sitt lønns- og ERP-system, kan ha stor nytte av også å oppgradere til en ny HR-løsning, for å sikre en høyere grad av digitalisering på tvers av hele virksomheten. Ved å gjøre det står de fritt til å velge de best mulige løsningene fra både ERP, Lønn og HR – i stedet for å bli tvunget til å nøye seg med en mindre enn optimal løsning.

Starten på et langt samarbeid

Det nye partnerskapet vil fortsette å utvikle seg til en felles medarbeiderportal for våre kunder, som har kompleks organisasjonsstruktur og høye krav til fleksibilitet, som ønsker å forenkle og forene prosesser mellom HR og ledelse, for å holde en høy grad av fokus på de ansatte.

Hvis du vil vite mer om partnerskapet og den kombinerte løsningen, https://www.catalystone.com/pa... eller kontakt oss https://www.catalystone.com/no...

Om Arribatec

Siden etableringen i 2015 har Arribatec opplevd en utrolig vekst og en transformasjon i IT-konsulentvirksomheten over hele verden.

Arribatec er en global leverandør av integrerte digitale forretningsløsninger som støtter kunder i å oppnå konkurransefortrinn gjennom innovativ bruk av IT. Selskapets kjernekompetanse er fokusert rundt ERP, skyløsninger, teknologisk infrastruktur, bedriftsarkitektur og konsulenttjenester. Arribatec sysselsetter mer enn 400 dedikerte og dyktige medarbeidere fordelt på 25 kontorer over hele verden. Vi betjener mer enn 1000 private og offentlige virksomheter i over 25 land. Gjennom kombinasjonen av egenutviklet programvare, partnerskap og konsulenter, leverer Arribatec tjenester for å hjelpe virksomheter med å nå sitt potensial.

Les mer på https://www.arribatec.com/no


 

David Ditlev Rasmussen

David Ditlev Rasmussen, 23. mai 2022

David Ditlev Rasmussen, M.Sc. IT, Head of Regional Marketing at CatalystOne Solutions. David has worked with digitization of HR for 7+ years for CatalystOne Solutions. He has more than 10 years of management experience and a passion for behavioural design, psychology and has regularly published articles and posts on management- and HR solutions and HR-tech.

Få månedlige oppdateringer fra bloggen!